Lingvistisk samling

(samling med udlån)

Fagområde

Bøger og tidsskrifter om sprogvidenskab. Herunder almen lingvistik, audiologopædi, fonetik, indoeuropæistik, læsning og sprogpsykologi.

Biblioteket har ca. 22.000 bd. og abonnerer på ca. 80 tidsskrifter. Der er udlån fra samlingen

Adgang

Samlingen er placeret på 4. sal i biblioteket.

Kataloger

For kun at søge i din lokale samling skal du først søge i Bibliotekssystemet efter den bog/tidsskrift du søger og siden afgrænse søgningen til NorS biblioteket ved at vælge det fra listen i venstre side, under "Biblioteker".

Foretager du ingen afgrænsning, søger du i hele Det Kongelige Biblioteks / KUB’s samlede bestand af trykte og elektroniske bøger og tidsskrifter.
Til søgning af artikler i bøger og tidsskrifter bruges lingvistisk fagside (Libguide)

Genveje

Se Fagsider for Lingvistik og Nordisk (Libguides)

Lingvistisk håndbogssamling

Denne samling befinder sig sammen med Semesterhylder samt nye bøger og tidsskriftnumre i lokale 22.2.16, der er indrettet med læsepladser. Der er ikke udlån fra samlingen.

Systematik

Bibliotekets bøger falder i 5 hovedafdelinger:

BØGER står opstillet i 3 hovedafdelinger:

 1. STØTTELITTERATUR for lingvistik, f.eks. bøger om ikke-sproglige fag som
  - psykologi
  - sociologi
  - fysiologi
  Dette system består af tal. Ex. 159.9 = Psykologi.
  Se støttelitteratur med koder.
 2. Litteratur om LINGVISTIK
  Dette system består af en konsonant efterfulgt af et eller to tal.
  Se Litteratur om Lingvistik med koder.
 3. Litteratur om BESTEMTE SPROG.
  Opstilligen bygger på gængse sprogslægtskabsprincipper i en gængs rækkefølge for sprogætter, familier osv. Ex. Germ Da Alm.
  Se Litteratur om bestemte sprog med koder. Link som nu:
 4. Ordbøger, håndbøger og encyklopædier. MÅ IKKE HJEMLÅNES.
 5. Tidsskrifter, står opstillet alfabetisk efter titel. Nogle tidsskrifter er dog specielt knyttet til bestemte sprog og er derfor opstillet under det pågældende sprog. MÅ IKKE HJEMLÅNES.

Læs her en uddybende forklaring på opstillingssystemet.