Litteratur om sprog generelt og om Lingvistik

Der er gjort brug af ca. 90 emnegrupper (dvs. forskellige emnesymboler). Et tungtvejende hensyn ved inddelingen er, at en og samme gruppe helst ikke skal omfatte ganske få, men heller ikke voldsomt mange bøger.

Hvert emnesymbol består af et stort bogstav og et eller to cifre, f.ex. Q 2.3. Det gælder områder, hvor vi har temmelig mange bøger om et emne (f.ex. semantik), som det ikke synes fagligt fordelagtigt at dele op i mere specielle emner. I stedet er der foretaget en inddeling efter bøgernes art: ENKELTFREMSTILLING (ved en enkelt, egentlig forfatter eller evt. et forfatterkollektiv) over for SAMLEVÆRKER (adskilte bidrag i samme bog, således i mange "readings", i symposieberetninger mm.)

Q 2.1 står for enkeltfremstillinger i semantik, Q 2.3 for samleværker i semantik.

Emnesymboler med 2 cifre efter det store bogstav er også fundet nyttige at bruge ved f.ex. inddeling af litteratur efter lingvistiske skoler.

Ved emnesymboler med kun ét tal, er det ikke fundet nødvendigt at opdele på yderligere måde, og bøgerne står således blandet sammen.