Dialektforsknings samling

(præsenssamling, intet udlån)

Fagområde

Samlingen har hovedvægten på dialektologi og kulturhistorie inden for det skandinaviske (og til dels det nordtyske) område. Der findes en betydelig repræsentation af egnstilknyttede kulturhistoriske årbøger og tidsskrifter, samt en  litteratur om materiel og åndelig folkekultur.

Biblioteket er et håndbibliotek, bøgerne kan ikke lånes hjem. De er til brug for ansatte og gæster. 

Alle bøger og tidsskrifter kan søges i Bibliotekets søgesystem

Adgang og opstilling

Største delen af samlingen findes på 3. sal i biblioteket (22-3-11), hvor der også er en del læsepladser. 

Systematik

A Håndbøger

A1 Almindelig sprogvidenskab

A2 Andre sprog

A3 Romanske sprog

 • A3a Latin
 • A3b Fransk

A4 Germanske sprog

 • A4a Gotisk
 • A4b Engelsk
 • A4c Engelsk - Dialekter
 • A4d Tysk
 • A4e Tysk - Dialekter
 • A4f Frisisk
 • A4g Hollandsk

A5 Nordiske håndbøger

 • A5a Generelt
 • A5b Oldnorsk og oldislandsk
 • A5c Nyislandsk og færøsk
 • A5d Norsk
 • A5e Norsk - Etymologi
 • A5f Svensk - Ældre
 • A5g Svensk - Etymologi
 • A5h Nysvensk
 • A5i Svensk - Dialekter
 • A5j Dansk - Fremmedord
 • A5k Dansk - Etymologi
 • A5l Dansk - Runer
 • A5m Dansk - Ældre
 • A5n Nydansk
 • A5o Dansk - Slang
 • A5p Dansk - Rim og synonymik
 • A5q Dansk - Dialekter
 • A5r Dansk - Bornholmsk
 • A5s Dansk - Jysk
 • A5t Dansk - Fagord
 • A5u Dansk - Planter, plantenavne og folkemedicin
 • A5v Dansk - Opslagsværker

B Monografier

B1 Sproglige monografier 

B2 Ældre tekster (ikke direkte tilgængelige)

B3 Festskrifter (opstillet i lokale 22-3-04)

C Folkeliv og kultur

C Serier C1 Folkeliv i almindelighed

 • C1a Særlige befolkningsgrupper

C2 Stat og samfund

 • C2a Øvrighed (kirke, stat, ejendomsforhold, skatter , lovgivning, skole)
 • C2b Lokalsamfundet

C3 Bo

 • C3a Bolig (grundplan, opførelse)
 • C3b Redskaber, indbo

C4 Bruget. Almene fremstillinger

 • C4a Jorden og dens produkter
 • C4b Husflid og håndarbejde; beklædning
 • C4c Fødevarer og husligt arbejde

C5 Natur. Alment om naturen

 • C5a Botanik
 • C5b Husdyr og husdyrhold
 • C5c Andre dyr
 • C5d Jagt

C6 Hverdag og fest

 • C6a Dagens inddeling
 • C6b Årets inddeling
 • C6c Gilder og fester
 • C6d Dans, musik, (sang)lege

C7 Biografier og erindringer

C8 Topografi og egnsbeskrivelser

 • C8a Jylland
 • C8b Øerne
 • C8C Bornholm
 • C8d Udland

C9 Håndværk i almindelighed

 • C9a Bogbinder, boghandler
 • C9b Bådebygger
 • C9C Farver
 • C9e Garver
 • C9f Møller
 • C9g Pottemager
 • C9h Rebslager
 • C9i Sadelmager
 • C9j Skomager
 • C9k Skortensfejer
 • C9l Slagter
 • C9m Smed
 • C9n Tømrer
 • C9o Væver

C20 Folketro, -digtning m.m.

 • C20a Ordsprog

E Litteratur på dialekt (ikke direkte tilgængeligt)