Indoeuropæisk håndbogssamling

(præsenssamling, intet udlån)

Fagområde

Den indoeuropæiske håndbogssamling omfatter bøger og nyere tidsskrifter om alment indoeuropæiske emner og centrale opslagsværker, herunder diverse historiske og sammenlignende grammatikker, tekstsamlinger og etymologiske ordbøger. Herudover omfatter samlingen et antal ældre særtryk inden for armensk, keltisk, baltoslavisk, baltisk, litauisk og slavisk lingvistik.

Samlingen råder over ca. 2.500 bd. og abonnerer på 8 tidsskrifter. Der er ikke udlån, men bøgerne kan læses på stedet. Du kan søge litteratur fra denne samling i Lingvistisk katalog.

Adgang

Samlingen er placeret i bygning 22 lokale 22.5.26.

Lokalet fungerer samtidig som møde- og undervisningslokale for projekt "Roots of Europe" og faget Indoeuropæisk. Det er således af og til reserveret til undervisnings- og mødeaktiviteter, og i det pågældende tidsrum er der ikke adgang til samlingen. Et skema over, hvornår lokalet er optaget, kan ses på indgangsdøren til lokalet.

Låneregler

Samlingen har INTET UDLÅN. Det er dog tilladt at låne bøger fra samlingen i kortere tid ad gangen for at kopiere fra dem eller for at læse dem i læsesalen indrettet i Finsk Håndbogssamling i lokale 22.5.04. Der er også et mindre antal læsepladser i samlingens eget lokale.

Kataloger

Til søgning af bøger og tidsskrifter: Benyt REX.Til søgning i samlingens beholdning af armenske, keltiske, baltoslaviske, baltiske, litauiske og slaviske særtryk: Ret henvendelse til studentermedhjælperne ved forskningsprojektet Roots of Europe (se liste over ansatte ved projektet).