Fagsiden for kønsforskning

Databaser inden for kønsforskning

  • Kvinnsam

Svensk bibliografisk database, som udelukkende indeholder kønsforskningslitteratur.

http://www.ub.gu.se/kvinn/kvinnsam/

  • Kilden

Norsk informationscenter for kønsforskning. Publicerer nyhedsartikler om norsk kønsforskning og giver gratis adgang til online tidsskriftet ”Tidsskrift for kjønnsforskning” og til digitaliseret materiale om norsk kvindehistorie

http://kjonnsforskning.no/nb

  • Koordinationen for kønsforskning på KU

Koordinationens site giver bl.a. adgang til oversigter over udbud af undervisning i kønsforskning på Københavns Universitet og til database over danske kønsforskere. Gratis adgang tidsskriftet ”Kvinder, køn og Forskning”.

https://koensforskning.soc.ku.dk/

  • Kvennasögusafn

Islandsk kvindehistorisk arkiv, som bl.a. giver adgang til materiale om islandsk kvindehistorie.

https://kvennasogusafn.is/

  • KVINFO

Dansk videns- og udviklingscenter for køn, etnicitet og mangfoldighed. Publicerer nyhedsartikler og giver adgang til Nordisk kvindelitteraturhistorie online, Dansk kvindebiografisk Leksikon og digitaliseret materiale om dansk kvindehistorie.

http://kvinfo.dk/

  • De kvinnohistoriska samlingarna

Svensk nationalt bibliotek for genusforskning indeholder en række bibliografiske databaser og digitaliseret materiale om svensk kvindehistorie.

http://www.ub.gu.se/kvinn/

  • NIKK: Nordisk information för kunskap om kön

Nordisk informationscenter om kønsforskning og ligestillingspolitikker i Norden.

http://www.nikk.no/