Støttelitteratur og dets koder i Lingvistisk samling
(UDK-grupper)

001 Forskning. Videnskabeligt arbejde. Alment.
007 Informationsbegrebet. Kybernetik.
025 Litteratursøgning. Biblioteksvæsen. Dokumentation.
159.9 Psykologi. Alment.
159.922 Udvikling. Børnepsykologi.
159.922.76 Handicappedes psykologi.
159.923 Personlighed.
159.93 Perception.
159.938.3 Psykometri. Psykologiske test. Psykologisk statistik.
159.94 Udførelse (adfærd) og motivation.
159.95 Kognitiv psykologi. Tænkning. Kunstig intelligens.
159.953 Indlæring og hukommelse.
159.96 Psykoanalyse.
16 Logik.
301 Sociologi.
301.15 Socialpsykologi. Socialisering.
301.163 Massekommunikation. Massemedier.
37 Pædagogik. Uddannelse.
371.315.7 Programmeret undervisning.
371.694 Datamatstøttet undervisning.
373 Undervisning på lavere trin. Folkeskolen.
376 Specialpædagogik.
378 Højere uddannelse. Undervisningspædagogik.
51 Matematik.
519.2 Matematik. Sandsynlighedsregning. Statistik.
572 Antropologi og etnologi.
61 Lægevidenskab. Anatomi. Neurologi. Fysiologi.
616.89 Psykiatri.
681.3 EDB.