Bibliotekets samlinger – Københavns Universitet

Forside > Bibliotek > Bibliotekets samlinger

Bibliotekets samlinger

Arnamagnæansk samling

Samlingen tager udgangspunkt i nordisk sprog og litteratur i middelalderen, særlig norrøn filologi. Værker om boghistorie og håndskriftstudier er også godt repræsenteret. Der findes også en betydelig samling nyere islandsk og færøsk litteratur.
Læs om Arnamagnæansk samling.

Dialektforsknings samling

Samlingen har hovedvægten på dialektologi og kulturhistorie inden for det skandinaviske (og til dels det nordtyske) område. Der findes en betydelig repræsentation af egnstilknyttede kulturhistoriske årbøger og tidsskrifter, samt en  litteratur om materiel og åndelig folkekultur.
Læs om Dialektforsknings samling.

Finsk samling

Bøger og tidsskrifter inden for fenno-ugristik. Hovedvægten ligger på finsk sprogvidenskab, litteraturvidenskab, skønlitteratur og realia. Derudover også estisk, samisk og ungarsk samt øvrige uralske sprog. Biblioteket har ca. 12.000 bd. og abonnerer på ca. 40 tidsskrifter.
Læs mere om Finsk samling.

Frølands samling

Frølands samling består af ca. 1000 bøger samt en samling af udklip, billeder, notater mv. vedrørende dansk boghandels- og forlagshistorie. Samlingen er opstillet i magasin og kompletterer Nordisk Samling inden for litteratursociologi. Frølands Samling er ikke registreret i REX, men en kortkatalog kan benyttes på stedet.

Indoeuropæisk håndbogssamling

Samlingen råder over ca. 2.500 bd. og abonnerer på 8 tidsskrifter. Den indoeuropæiske håndbogssamling omfatter bøger og nyere tidsskrifter om alment indoeuropæiske emner og centrale opslagsværker, herunder diverse historiske og sammenlignende grammatikker, tekstsamlinger og etymologiske ordbøger. Herudover omfatter samlingen et antal ældre særtryk inden for armensk, keltisk, baltoslavisk, baltisk, litauisk og slavisk lingvistik.
Læs mere om Indoeuropæisk håndbogssamling.

Kønsforsknings samling

Bibliotekets samling af litteratur indenfor kønsforskning søges i REX.
Der henvises yderligere til centrale biblioteksbaser med faglitteratur inden for kønsforskning.

Lingvistisk samling

Biblioteket har ca. 22.000 bd. og abonnerer på ca. 80 tidsskrifter. Samlingen rummmer bøger og tidsskrifter om sprogvidenskab. Herunder almen lingvistik, audiologopædi, fonetik, indoeuropæistik, læsning og sprogpsykologi.
Læs mere om Lingvistisk samling.

Navneforsknings samling

Samlingen huser Danmarks eneste specialbibliotek inden for navneforskning. Ud over alle vigtigere monografier og tidsskrifter med emne inden for nordisk navneforskning rummer biblioteket også et stort antal publikationer vedrørende navne af fortrinsvis germansk oprindelse uden for Norden.
Læs om Navneforsknings samling.

Nordisk samling

Biblioteket har ca. 35.000 bd. og abonnerer på ca. 70 tidsskrifter. Biblioteket rummer bøger og tidsskrifter om dansk og de øvrige nordiske landes sprog, litteratur og medier.
Læs mere om Nordisk samling.