Alexander Conroy

Alexander Conroy

Ph.d.-stipendiat

Forskningsinteresser

Jeg er særligt interesseret i den kvantitative og digitale åbning af litteraturhistorien. Hvordan litteratur kan repræsenteres som data og metadata, og hvordan man ved hjælp af sprogteknologiske ressourcer og machine learning modeller kan give nye litteraturhistoriske indsigter.

Ph.d.-projekt

Arbejdstitel: Det moderne gennembruds skæbner
Projektperiode: 2021-2024
Vejleder: Jens Bjerring-Hansen
Finansieret af Carlsbergfondet

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg hvilke vilkår, verdenssyn og forventninger til tilværelsen som litteraturhistorisk kommer til udtryk i det moderne gennembrud. Jeg tager afsæt i et udvidet skæbnebegreb og benytter digitale og kvantitative metoder på de knap 900 romaner af danske og norske forfattere, som udkommer i Danmark i perioden 1870-1899. Ved at undersøge den semantiske udvikling i begrebet ønsker jeg dels at lokalisere modernitetsmarkører og dels at opspore de deterministiske mønstre, som i litteraturhistorierne normaltvist ikke forbindes med perioden.

Projektet er en del af MeMo – Measuring Modernity: Literary and Social Change in Scandinavia 1870-1900, PI: Jens Bjerring-Hansen

Primære forskningsområder

  • Skandinavisk litteratur i 1800-tallet
  • Litteraturhistoriografi
  • Digital humanoira
  • Begrebshistorie
  • NLP

ID: 255974965