Anne Larsen

Anne Larsen

Ph.d.-stipendiat

I min forskning er jeg særligt interesseret i unges identitetskonstruktioner og hvordan disse er knyttet til makrosociale strukturer og diskurser om sted, køn, etnicitet og klasse.

Jeg har tidligere arbejdet som videnskabelig assistent på en række forskningsprojekter på NORS og er aktuelt igang med mit ph.d.-projekt.

 

Aktuel forskning

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg hvordan unge med forskellige sociale baggrunde tilskrives og konstruerer forskellige uddannelsesidentiteter. Herunder ser jeg på hvordan sproglige træk og handlinger af lærere og elever knyttes til forskellige uddannelsesidentiteter, intersektioner mellem uddannelsesidentiteter og andre sociale kategoriseringer som køn og klasse og elevers narrativer om deres egne uddannelsesrejser og -identiteter.

Projektet er baseret på etnografisk informeret feltarbejde på et dansk gymnasium (herunder observationer, lydoptagelser i og omkring undervisningen og interview med elever og lærere i to klasser) og interviews med elever et år efter de er blevet studenter.

Vejleder: Lian Malai Madsen

 

Undervisning

Jeg har undervist på grundfaget ’grammatik og tekst’ på Dansk-uddannelsen samt overbygningsfag på Sprogpsykologi.

ID: 165634982