Benedicte Nielsen Whitehead

Benedicte Nielsen Whitehead

Ekstern lektor

Medlem af:

Primære forskningsområder

Jeg er historisk sprogforsker. Mine primære forskningsområder er oldindisk, latin og de romanske sprogs historie.

Når jeg ikke, som nu, forsker i forhistoriske familiestrukturer, ligger mit fokus på lingvistisk morfologi og særlig på nominal orddannelse.

Jeg har beskæftiget mig indgående med de regler, der ligger bag dannelsen af sammensatte ord, i indoeuropæiske old- og moderne sprog. Jeg interesserer mig også meget for det samspil mellem analogi og lydforandringer, der ligger bag bøjningsparadigmernes udvikling og vedligeholdelse op gennem sprogets historie.

 

Aktuel forskning

Individual, kin and family in prehistoric Europe – what words can tell

Dette projekt, som er finansieret af Velux-fonden, handler om familiestrukturer i forhistorisk tid, særlig hos det folk vi kalder indoeuropæerne, og som vi antager levede på stepperne nord for Sortehavet engang mellem 6.000-3.500 år f.v.t.

Jeg har to særområder inden for projektet. Det ene er at opstille en hypotese om de allernærmeste relationer inden for familien: Hvem et individ måtte eller ligefrem skulle gifte sig med, og hvem det ikke var tilladt at gifte sig med. Det kan man undersøge ved at gennemgå de allertidligste skriftlige kilder hos indoeuropæernes efterkommere – romere, grækere, keltere, germaner osv. – og se på, hvad de siger om f.eks. lovligheden af fætter-kusineægteskab og ægteskab mellem endnu nærmere slægtninge, om ejerskab og arveret inden for familien o.s.v. Og om, hvad en familie i det hele taget er.

Mit andet særområde består i en undersøgelse af de latinske slægtskabsbetegnelser. Sammen med mine tre projektkolleger er jeg ved at opbygge en database med slægtskabsbetgnelser fra en række indoeuropæiske sprog. Formålet er at belyse emnet fra en sproghistorisk vinkel.

Usuffigerede nominer i protoindoeuropæisk

Et af mine mange sideprojekter er en undersøgelse af de protoindoeuropæiske usuffigerede nominers (‘rodnominers’) morfologi. Jeg gennemgår cirka 80 nominer af denne type, attesterede i alle sproggrene, og forsøger at matche bøjningsmønster og rodstruktur. Dette fører til overraskende nye resultater i forhold til en mere traditionel løsning, som forskningen har støttet op om i de seneste fyrre år. Man har antaget, at valget af rodvokal var betinget af ordets betydning – /o/ i *wokʷ- ‘stemme’ skulle således være en indikator for passiv-resultativ betygning: ‘stemme’ blev betegnet som ‘det der er blevet ytret’.

Denne teori har haft vigtige konsekvenser for, hvordan man analyserer andre bøjningstyper. I følge mine undersøgelser er valget af konsonant dog snarere lydligt betinget: *wokʷ- indeholder for eksempel to rundede konsonanter, og mit materiale tyder på, at det er dem, der har udløst den rundede vokal, /o/. Jeg mener derfor, at vi skal til at nytænke vokalernes funktion i det indoeuropæiske grundsprog.

Indoeuropæistikkens idéhistorie

Indoeuropæisk ved Københavns Universitet er i de senere år begyndt at fokusere på realhistorien bag den indoeuropæiske sprogfamilie: Hvem det var, der talte det indoeruopæiske grundsprog, og hvor de kom fra. Dette emne har været tabubelagt, siden nazisterne i sin tid tog det op i deres skæbnesvangre idolisering af ‘arierne’ - på den tid en gængs betegnelse for indoeuropæerne. Nu hvor vi er begyndt at forske i emnet igen, er det blevet aktuelt at holde vores analyse op imod den nazistiske. Det er vigtigt at forklare over for offentligheden, at vores forskning ikke er en bekræftelse af den nazistiske teori; ellers risikerer vi at blive ofre for misforstået politisk korrekthed eller, hvad der er værre, at blive udnyttet af neoracistiske strømninger.

Derfor er jeg begyndt at forske i, og holde foredag om, dette emne.

Interesseområder

 • Morfologi
 • Nominalkomposition
 • Vedisk accent
 • Familiestrukturer i forhistorien

Undervisnings- og vejledningsområder

2015

 • Arrangør af og initiativtager til Roots of Europe, en interdisciplinær sommerskole om de indoeuropæiske migrationer
 • Enkelte moduler på morfologi på KA-niveau (nominalkomposition og rodnominer)
 • Et modul på fonologi på KA-niveau (instrusive nasaler i vedisk)

2014

 • Vedisk sproghistorie på BA-niveau
 • Vejleder på et BA-projekt om latinsk metrik

2012

 • Vedisk sproghistorie på BA-niveau
 • Metodologi og terminologi for finsk- og indoeuropæistikstuderende på BA-niveau, morfologimodul
 • Latinsk sproghistorie på BA og tilvalgsniveau

2011

 • Metodologi og terminologi for finsk- og indoeuropæistikstuderende på BA-niveau, morfologimodul
 • Vedisk sproghistorie på BA-niveau

2010

 • Metodologi og terminologi for finsk- og indoeuropæistikstuderende på BA-niveau, morfologimodul
 • Latinsk sproghistorie på BA-niveau

2009

 • Metodologi og terminologi for finsk- og indoeuropæistikstuderende på BA-niveau, morfologimodul
 • Indoeuropæisk nominalkomposition (blokseminar)

2008

 • Vedisk sproghistorie på BA-niveau

ID: 3159900