Bent Fausing

Bent Fausing

Lektor emeritus

Uddannelse

Cand. mag. i Dansk, Film & Medievidenskab og Psykologi. Ph.d. med afhandling om Fascinationsformer.

Ansættelser

2016 Professsor i: 'Visual Cultures and Aesthetics'  SIS. Sensoric Image Science

2007 Lektor msk, med særlige kvalifikationer.  

1979: Lektor i æstetik og visuel kommunikation i moderne medier ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Jeg har i flere omgange været gæsteprofessor ved universiteter i USA (Columbia, UCSB).
1978: Seniorstipendiat ved Dansk og Film & Medievidenskab, Københavns Universitet.
1975: Kandiatstipendiat ved Dansk og Film & Medievidenskab, Københavns Universitet. 

Sprogkundskaber

Dansk, Skandinavisk, Engelsk, Tysk, Fransk; lidt Russisk, lidt Ukrainsk og lidt mere Italiensk.

ID: 13367