Bent Fausing

Bent Fausing

Lektor emeritus

- Jeg er leder af et internationalt forskningsprojekt med titlen Sensoric Image Science.

- Jeg er leder af forskergruppen Digi-Comm på INSS

- Jeg er i redaktionen af det internationalle tværmediale tidskrift IJIM, International Journal of Interactive Media. 

- Fast peer-reviewer ved International Journal of Communication (IJOC)

- Fast peer-reviewer ved Nordicom-News

Primære forskningsområder

Æstetik og visuel kommunikation i moderne medier - og alt hvad det involverer af menneskelige interaktioner, fascinationer, affekter samt medier. I forlængelse heraf er jeg meget optaget af dagligdagens interaktioner og de mange symboler og billeder, der ingår i vores daglige liv og skaber en verden af - ofte overset - stor betydning.

Aktuel forskning

Forskningsprojekt med titlen "Skærmens Samfund", hvor fire centrale skærme fordelt på den første industrielle, mekaniske og den anden industrielle, digitale tidsalder analyseres: (a) fotografiet - med blik til tidligere skærme: bogsiden, maleriet og ikke mindst spejlet, (b) tv-skærmen eksemplificieret ved tv-reklamer især for mobiltelefoner, (c) computerskærmen - websites, sociale emdier og selfier - og (d) mobiltelefonens display. Projektet er centret omkring analyse og begrebsdannelse og med særlig henblik på at undersøge den visuelle side af skærmene. Herved aftegner sig endnu et væsentligt emne for projektet, nemlig at indkredse spørgsmålet 'Hvad er et billede?' overhovedet og især i skærmens tidsalder.

Interesseområder

Sansernes opdragelse; billedanalyse og -teori; før-sproget, visuel kommunikation, sproget og uden-for-sproget; billedernes sprog og sprogenes billeder; blandingsmedier, især tv og internet; det tværkulturelle og tværæstetiske samfund; mediesymbioser, dvs. at et tv-program indgår i mange andre typer medier; synæstesi, eksempelvis farvens lyd; medieæstetik; interaktion i og med medier og i virkeligheden; sammenhængen mellem indre (mentale) og ydre (medie) billeder; billeder og globalisering; syn og sansning; affekt og fascination, selvet og selfier, selfie-billeder.

Undervisnings- og vejledningsområder

Vi tilegner os verden og former verden via de billeder, vi skaber og opsøger. Vi går ud i verden med vores billeder, og verden går ind i os gennem sine billeder. Kroppen er det samlende punkt og gennemgangsled for billederne, der kommer til og fra os. Vi er ikke kun sansende subjekter, vi er til stadighed symbolskabende og får styr på sanseiagttagelser ved billeddannelser. Anderledes udtrykt, at se og sanse er i sig selv en formuleringsproces. Vi kan ikke lade være. Vi er billedskabende dyr. Billederne må ud, og det kommer de i drømme, i konkrete billeder, i mediebilleder, i fantasier, i lydbilleder, i ordbilleder, i kropslige udtryk, i overfladefornemmelser og i synæstetiske sansninger. Verden opleves indefra, og vi får en mulighed for at se den udefra gennem de billeder, der skabes af det materiale. Dette danner basis for mine undervisnings- og vejledningsinteresser, som så alt efter det akutelle medie, den konkrete kommunikationssituation og målgruppe kan varieres. Det hele kan samles i det enkle og komplekse spørgsmål: Hvad er et billede i dag, og hvor og hvordan kommer billederne til udtryk?

Vejledningsområder

Mine vejledningsområder er stikordsagtigt og i tilfældig rækkefølge: Sansernes opdragelse; billedanalyse og -teori; før-sproget, sproget og uden-for-sproget; billedernes sprog og sprogenes billeder; blandingsmedier, især tv og internet; det tværkulturelle og tværæstetiske samfund; mediesymbioser, dvs. at eksempelvis et tv-program indgår i mange andre typer medier; synæstesi, f.eks. farvens lyd; medieæstetik; indre (mentale) og ydre (medie) billeder; interaktion i og med og uden for medier; billeder, kultur og globalisering; syn og sansning; affekt og fascination via syn og sanser i og uden for medier. 

Tidligere undervisning

Eksempelvis: - Industrialisering og billedindustri - Billedanalyse - Køn og billeder - Drømmebilleder - Tavshedens æstetik - Analyse og praktik (medieanalyse med mediepraktik) - Synet som sans - Medieanalyse - Mellem sansning og semiologi, syn og sprog - Bevægende billeder - Visualisering - Affekt i det sociale rum - Ansigt til Ansigt. Ansigtets betydninger i interaktioner. - Tv-reklamer - Visualitet og krop - Menneskebilleder - Billedmennesker - Det er her, det sner - Æstetik & Medier - Hvad er et billede? - Skærmens samfund - "Er der noget som duften af en ny bil...?" Om tv-reklamer og net-reklamer. Min undervisning er del af Kommunikationsuddannelsen, se http://www.kommunikation.dansk.ku.dk/

Udvalgte publikationer

  1. Udgivet

    Bevægende billeder. Om affekt og billeder

    Fausing, Bent, 1999, København: Tiderne Skifter. 400 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

ID: 13367