Bente Rosenbeck

Bente Rosenbeck

Professor emeritus

Bente Rosenbeck

F. 1948

https://koensforskning.ku.dk/ansatte/br-supplerende-info/

Uddannelse

 • Dr.phil. ved Københavns Universitet 1993
 • Lic.phil. ved Aalborg Universitetscenter 1984
 • Cand.mag. i historie og filosofi fra Odense Universitet 1977

Stillinger

 • Professor ved Københavns Universitet 2009-2017
 • Lektor ved Københavns Universitet 2003-2009
 • Professor ved Lunds Universitet, 2001-2003
 • Lektor ved Københavns Universitet, 1988-2001
 • Seniorstipendiat ved Købehavns Universitet 1985-1987
 • Kandidatstipendiat ved Aalborg Universitetscenter, 1980-1983
 • Undervisningsassistent på Odense Universitet, 1975-1980

 
Administrative hverv

 • Viceinstitutleder, Nordiske studier og sprogvidenskab 2007-2014
 • Studieleder og centerleder, Center for kvinde- og kønsforskning, 2003-2007
 • Prefekt. Centrum for genusvetenskap 2001-2003
 • Studieleder, Center for kvinde- og kønsforskning, 1992-97Medlem af styrelsen for Nordisk Institut for kvinne og kønsforskning 1998-2001. Næsteleder l999-2001
 • Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1998-2002. Formand 2000-2001
 • SHF's repræsentant i Udvalget for Store tværgående Forskergrupper 2001
 • Medlem af en række bestyrelser, følgegrupper og forskningsudvalg i ABM institutionerne 1998-2004.
 • IARU: Understanding Women in Universities around the Globe 2006-2012
 • Medlem af en række paneler og evalueringsudvalg i Norges Forskningsråd. Rigsbankens Jubilæums fond og Högskolevärket i Sverige.
 • Medlem af evalueringsgruppe på Oslo Universitet (evaluering af Senter for kvinneforskning 1996 og 2007)
 • Medlem af flere tidsskriftredaktioner og paneler
 • Medlem af Kvinfo’s bestyrelse 2006-2012
 • Medlem af Kungl. Humanstiska Vetenskapssamhället i Lund 2001-
 • Medlem af Kvinderegensens eforat  2011-2018. Efor fra 2014
 • Medlem af Task force vedr. aktiviteter for flere kvinder i forskning og ledelse Københavns Universitet 2008 og 2013.
 • Refereancegruppe til KU’s handlingsplan:”Karriere, Køn og Kvalitet 2015-2017
 • Medlem af referencegruppen for Balanse. Kjønsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen 2015-2017

Projekter

 • Kærlighed og seksualitet i det moderne samfund. Omsorg eller kontrol. Ugifte mødre i det 20. århundrede og professionalisering af det sociale arbejde.

Se: https://koensforskning.ku.dk/forskning/karlighedogseksualitet/ www.benterosenbeck.dk

 • Ligestilling i akademia

 Se: https://koensforskning.ku.dk/forskning/kon_i_akademia/

 • Intimt medborgerskab, historisk og aktuelt. Tværinstitutionelt og tværfagligt projekt. Projektet er baseret på RUC
 • Skilsmisse i Norden 2013-. Samarbejde med nordiske forskere

Afsluttede projekter

Priser:

 • Kvinder fra Urtid til Nutid fik 1993 Brageprisen, De norske boghandleres pris for bedste fagbog. 1993
 • Pris for bedste historiske anmeldelse uddelt af Norsk Historikerforening. 1999
 • Kvindernes bygnings hæderspris 2009
 • Einar Hanssons hæderspris for humanistisk forskning 2014
 • Kraka prisen 2015

Publikationer (udvalgte)                 

 • Har videnskaben køn? Kvinder i forskning. Museuum Tusculanum 2014
 • Det politiske ægteskab.  Redigeret sammen med Hanne Sanders. Stockholm: Makadam 2010.
 • Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930.Stockholm: Makadam 2006.(sammen med Kari Melby, Anu Pylkkänen og Christina Carlsson Wetterberg).
 • The Nordic Model of Marriage and the Welfare State. Nord 2000:27 (redigeret sammen med Kari Melby, Anu Pylkkänen og Christina Carlsson Wetterberg)
 • Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag.  Nord 1999:14. (redigeret sammen med Kari Melby og Anu Pylkkä­nen).
 • Is there a Nordic Feminism? Nordic Feminist Thought on Culture and Society. (redigeret sammen med Drude von der Fehr og Anna Jonasdot­tir). London: Routledge 1998.
 • Forplantning, køn og tekno­lo­gi. (redigeret sammen med Robin Schott). København: Museum Tusculanum 1995.
 • Clio's døtre i hundrede år. I anled­ning af historikeren Anna Hudes disputats 1893, (redigeret sammen med Marianne Aleniu­s og Nanna Damsholt). København: Museum Tusculanum 1994.
 • Kroppens politik. Om køn, kultur og videnskab. København: Museum Tuscu­lanum, 1992. 170s. (2. udgave  1996) (godkendt som disputats sammen med Kvindekønog flere mindre afhandlinger).
 • Den moderne tid. Bind 5 i Det europæiske hus. København: Gyldendal 1992. (sammen med Karin Lützen)
 • Kvinder. Fra urtid til nutid. Bd. 1 og 2.Redigeret af Ida Blom. Politiken, 1992 og Cappelens Forlag ,1992. (har skrevet Kvinder i den vest­lige verden 1750 til 1960 samt Latina­merika, ca. 130 sider i bd. 2). Genudgivet i 2005 og 2006 på et norsk og svensk forlag
 • Kvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1960. Køben­havn: Gyldendal, 1987. (2. udgave paperback 1990. Desuden udkommet i Samlerens Bogklub 1991)
 • Desuden mere end 150 artikler i bøger og tidsskrifter

Præsentationer

Omtale i:

 • På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag (se ovenfor). Redaktion: Karin Lützen og Annette K. Nielsen under medvirken af Niels Finn Christiansen, Dag Heede, Yvonne Mørck & Robin May Schott.
 • Annette K. Nielsen: En lidenskab for historie. Dansk version Pioneer with a passion for historyEngelsk version
 • Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 2000.
 • Bente Rosenbeck – en fødselsdagshyldest i anledning af de 50 år. Kvinder, køn og forskning K nr. 2 1998.
 • Blå Bog
 • Kvinfo’s ekspertdatabase

Bibliografi udarbejdet til På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag (se ovenfor).

 

 

ID: 5449