Birgit Anette Rasmussen (Olsen)

Birgit Anette Rasmussen (Olsen)

Professor

Medlem af:

  Aktuel forskning

  I forlængelse af Velux-projektet Individual, kin and family in prehistoric Europe - what words can tell (2013-16) ligger mit primære forskningsfelt for tiden på grænsefladen mellem sprog og kultur hvor jeg især er optaget af den indoeuropæiske samfundsstruktur som reflekteret i ordforrådet.

  Desuden arbejder jeg på en monografi om indoeuropæisk nominal orddannelse og skriver til stadighed artikler inden for forskellige områder af indoeuropæistikken, senest om græsk og latinsk historisk morfologi og armensk fonologi 

  Primære forskningsområder

  Som indoeuropæist er jeg bredt interesseret in indoeuropæisk sprog og kultur, men der er alligevel nogle emner der er særligt vigtige for min tidligere og aktuelle forskning:

  • Indoeuropæisk morfologi, specielt nominal orddannelse
  • Indoeuropæisk morfofonemik og lydlære, især laryngalteori og konsonanternes alternationsforhold
  • Indoeuropæisk leksikon og palæolingvistik, f.eks. inden for området slægtskabsbetegnelser og sociale forhold
  • Klassisk armensk fonologi, morfologi og etymologi

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Jeg har i tidens løb undervist i en bred vifte af emner inden for indoeuropæistikken:

  • Historisk sprogvidenskab
  • Indføring i indoeuropæisk
  • Indoeuropæisk og indoeuropæerne
  • Introduktion til lingvistik - historisk del
  • Indoeuropæisk fonologi
  • Indoeuropæisk morfologi
  • Indoeuropæisk orddannelse
  • Det indoeuropæiske ordforråd
  • Laryngalteori
  • Seminar om nyere faglitteratur
  • Roots of Europe (flere undervisere)
  • Indoiransk, sanskrit, vedisk, avestisk og oldpersisk
  • Græsk
  • Latin og italisk
  • Gotisk og panorama over de oldgermanske sprog
  • Oldirsk
  • Armensk
  • Anatolisk

  Desuden har jeg i en årrække undervist i propædeutisk græsk og latin og antik kultur

  Vejledningsområder 

  Jeg vejleder gerne inden for alle emner inden for indoeuropæisk sprog og kultur: fonologi, morfofonemik, morfologi, leksikon og arkæolingvistiske emner

  Desuden særsproglige emner, med særlig fornøjelse inden for armensk, indoiransk, græsk og italisk.

  ID: 8075