Camilla Bruun Eriksen

Camilla Bruun Eriksen

Lektor

Mit teoretiske fundament er kulturvidenskabeligt i bred forstand og som udgangspunkt baseret på kritisk teori, herunder særligt poststrukturalistisk feministisk teori og affektteori. Jeg har siden min studietid fundet viden og inspiration i forskellige feministiske og kønsforskningsinformerede ’strømninger’ såsom queer, crip og fat teori, og har blandt andet brugt temaer som sundhed, magt, køn og seksualitet som analytiske nøgler i forhold til emner, der rækker på tværs af det (smalle) æstetiske kulturbegreb og (den brede) hverdags- og populærkultur. Mine analyser bygger således på en bred analytisk tilgang til samtidskulturelle og kulturhistoriske emner, medier, fænomener, institutioner og teknologier.

Aktuel forskning

Postdoc i forskningsprojektet AIDS-krisens danske kulturhistorie (CHAD) med delprojektet: AIDS i medierne

Mit delprojekt samler et omfattende arkiv af de måder, hvorpå AIDS blev dækket og beskrevet i danske nationale nyhedsmedier. Med udgangspunkt i arkivet undersøger jeg, hvordan AIDS opstod som et offentligt tema i 1980'erne og hvordan sygdommen sidenhed blev repræsenteret og forstået. Gennem et særligt fokus på offentlige skandaler i relation til AIDS interesserer jeg mig desuden for 'ofret' og dets skiftende rammesætninger i medierne.

Undervisning 

Jeg underviser tilvalgskurset FØLELSERNES POLITIK (15 ECTS). Traditionelt forstås følelser (affekt) som noget, der står i modsætning til rationel, saglig politik, hvilket ”den affektive vending”, i feltet mellem kønsstudier, queer teori og dekoloniale studier, har udfordret. På kurset undersøges det derfor, hvordan følelser fremtræder og konstrueres sociale kontekster. Kurset er både for BA- og KA- studerende.

ID: 51516519