Erik Aksel Nielsen

Erik Aksel Nielsen

Professor emeritus

Uddannelse og ansættelser

2013: dr.theol. fra Oslo Universitet
2011: professor emeritus, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
2005: professor i dansk litteratur, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
1985: dansk dr. phil. fra Københavns Universitet (Holbergs komik)
1969-2005: Ansættelser på Institut for Nordisk Filologi, KU: lektor, amanuensis, seniorstipendiat
1969: cand.mag. i dansk og tysk

Hverv, priser, bevillinger

2013: Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris (Det danske Akademi).
2011: Ragna Sidéns og Vagn Clausens fond
2009: Georg Brandes-prisen
2008: En måneds foredragsrejse til dansktalende menigheder mm.  i Argentina.
1998-2001: forskningsstipendium fra Carlsbergfondet
1999: Einar Hansens Forskningsfond
1997: Gæstelærer ved universitetet i Nuuk
1993: Holberg-Medaillen
1985-2001: formand for Holbergselskabet
1988: Dansk Biblioteksforenings hæderspris
1986: gæsteprofessor ved Roms Universitet
1983: Ellen og Hans Hermers Fonds pris
1972-1985: Medlem af Kirkeministeriets liturgiske Kommission
1970-76: redaktør af tidsskriftet KRITIK

Født 1941

Sprogkundskaber

engelsk, tysk, svensk, delvis fransk, noget latin og lidt spansk og italiensk

ID: 8437