Erik Skyum-Nielsen

Erik Skyum-Nielsen

Lektor emeritus

Sprogkundskaber

Dansk: Modersmål

Islandsk: Flydende

Engelsk: Flydende

Tysk: Anvendeligt

Uddannelse

Født 1952. Mag.art. i Nordisk litteratur (KU) 1974.

Ansættelser

1974-78 dansk lektor ved Islands Universitet. Siden 1978 litteraturkritiker ved dagbladet Information. 1978-1989 diverse ansættelser ved Institut for Nordisk Filologi ved Københavns Universitet. 1990-2002 forskningsstipendiat, forskningsbibliotekar og seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. 1.1.2003-30.4.2023 lektor i dansk litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Udgivelser og oversættelser

Har udgivet en række bøger om dansk og nordisk prosa og lyrik. Har oversat talrige skønlitterære værker til dansk fra islandsk og færøsk.

Eksterne hverv

Siden 1991 medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, medlem af bestyrelsen fra 2017. Formand for bestyrelsen for Dansk-Islandsk Fond. Medlem af bedømmelsesudvalget for Montanas Litteraturpris. 2011-2022 medarrangør af den årlige konference "Dansk i mange retninger". Siden 2015 medlem af det danske styre for Fondet for dansk-norsk samarbejde.

Uddannelse

Lektor emeritus

ID: 5717