Gitte Gravengaard

Gitte Gravengaard

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg forsker og underviser i strategisk kommunikation, kommunikationsrådgivning, forskningskommunikation, journalistisk praksis og praktikforløb på Københavns Universitet. 

I øjeblikket er jeg forskningsleder på et forskningsprojekt om kommunikationsrådgivning: 'Fremtidens Rådgiver'. Her er målet at give et bud på: Hvordan tænker og agerer den gode kommunikationsrådgiver? Og hvordan ser god kommunikationsrådgivning ud i praksis?
I forskningsprojektet arbejder vi med co-creation for forskning og har involveret en række kommunikationsforskere, kommunikationsrådgivere og kommunikationsstuderende i forskningsprocessen.
Vi afholder den årlige november-konference ‘Fremtidens Rådgiver’ på KUA og udgiver løbende artikler, white papers og konference-papers om projektet.

Et vigtigt motiv for mit arbejde er at koble teori og praksis, at anvende teori og forskningsresultater til at forbedre praksis – og at skabe samarbejdsrelationer mellem forskere og praktikere til gavn for begge parter.

Derfor leder jeg også et projekt om forskningskommunikation. Jeg har arbejdet med forskningskommunikation i både teori og praksis siden 2003 og har i mange år udbudt og drevet kurser i forskningskommunikation på danske universiteter. I marts 2020 udkom bogen ‘Forskningskommunikation’ på Samfundslitteratur - en bog jeg har skrevet sammen med Anders Monrad Rendtorff. Læs mere på forskningskommunikation.net.

Endelig har jeg også nærstuderet praktikforløb - både blandt journalist- og kommunikationsstuderende. Det har foreløbigt resultatet i bogen ‘Journalist i praktik’ for studerende og hjemmesiden praktikantvejleder.dk dedikeret til praktikvejledere og -undervisere på uddannelsesinstitutionerne. Begge dele er lavet i samarbejde med Lene Rimestad.

Derudover er jeg meget engageret i forskningsgruppen CIRCD - Centre for Communication Research and Interaction Design. Her er vi en gruppe forskere, som undersøger professionel interaktion i naturlige omgivelser. Målet er at analysere, hvad der helt konkret sker i den professionelle praksis - og forhåbentlig kan både de professionelle praktikere og vi som forskere dermed blive meget klogere på praksis.

Læs mere på gravengaard.dk.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er uddannelsesleder for fagområdet Kommunikation på NorS.

Hvert efterår underviser jeg i faget ‘Formidling', som er en del af BA-tilvalget i Kommunikation på NorS.

Det er et fantastisk fag at undervise i, fordi det har den helt perfekte blanding af teori, professionelle oplægsholdere fra kommunikationsbranchen - fx Kristian Westfall fra Westfall Kommunikation, Pernille Steensbech Lemee fra Fokus Kommunikation - samt praktiske hands on-erfaringer med at skabe hensigtsmæssig og effektiv strategisk kommunikation.

I forårssemestret underviser jeg i foråret 2020 i et helt nyt kursus: Kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle. her er fokus på at arbejde som kommunikationsrådgiver, at agere ift. stakeholdere - og de studerende er samtidig involveret i egne undersøgelser af netop kommunikationsrådgivning.

Om foråret underviser jeg også, sammen med Marta Karolina Olsen, på kurset 'Projektorienteret forl'øb', hvor både BA- og KA-studerende er i praktik svarende til 15 eller 30 ects-point.

Derudover underviser jeg hvert semester, sammen med Tanya Karoli Christensen og studievejledningen på NorS, nye specialestuderende i, hvordan man skriver et speciale. Vi har fra 2019 skræddersyet et forløb til de specialestuderende, som følger dem med workshops, oplæg og diskussionsmuligheder gennem hele processen.  

Endelig underviser jeg i forskningskommunikation - både når det gælder ph.d.-studerende på danske universiteter, kommunikationsafdelinger på universiteterne eller gruppe af forskere i det offentlige og private.

Udover undervisning vejleder jeg en del specialer. Emnerne er fx strategisk kommunikation, kommunikationsrådgivning, forskningskommunikation, kampagnestrategi, nyhedsjournalistik, agenda setting-teori, sociale medier, troværdighed, mediernes behandling af bestemte sager og en række andre.

ID: 10711