Helle Kannik Haastrup

Helle Kannik Haastrup

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Uddannelse

2016 Kursus i Innovation & Entreprenørskab (Københavns Universitet)

2013 Kursus i uddannelsesledelse (Module 1 + 2 (Roskilde Universitet)

2011 Ledelseskursus for studieledere (CBS og SDU)

2009 Projektledelseskursus (Implement, Købehavns Universitet)

2005 Ph.d.fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Købenahvns Universitet

1994 Cand.mag. i Nordiske Studier og Film og Medie Studier, Købehavns Universitet


Ansættelser

2014- Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Købehavns Universitet

2009- 2014 Lektor, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet.

2009-2011 2 årig Postdoc-ansættelse financieret af Det Frie FOrskningsråd. Projekttitel: Celebrity Culture- from Hollywood to Facebook

2008-2009 Adjunkt (forlængelse) (februar - januar 2009)

2007-2008 1 årig Postdoc-ansættelse financieret af Det Frie Forskningsråd. Projekttitel: A Question of Charater – intertextuality and engagement in computer games. (februar - januar 2009)

2005 Ph.d. med afhandlingen : The Joy of Recognition – intertextuality and film fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Købenahvns Universitet

2004- 2007 Adjunkt (februar 2004 - januar 2007), Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Købenahvns Universitet

2003-2004 Amanuensis, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Købenahvns Universitet (februar - januar)

2000-2003 Ekstern lektor Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Købenahvns Universitet (september - januar)

1998 Gæsteforsker ved New York University, Tisch School of the Arts, New York University

1996- 2000 Ph.D.-stipendiat ved fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Købenahvns Universitet

1995 Undervisningsassistent ved Institut for Nordisk Filologi, Købenahvns Universitet

1995 Undervisningsassistent ved Center for Tværæstetiske Studier, Aarhus Universitet.


Ledelsesmæssig, administrativ, redaktionel, bedømmelses- m.m. erfaring

2015 Medarrangør af 'International Conference European Cinema – Intercultural Meetings', Købenahvns Universitet

2015 Medlem af Rådgivende komité for tidsskriftet Kino – internationalt tidsskrift for Film og mediekunst

2013 Medarrangør af 'European Film Cultures: An International Conference'. Interim ECREA conference, 8.-9. november, Lunds Universitet.

2013- Ekstern eksaminator, SDU

2012- Formand for Film Studieafdelingen, ECREA

2011- 2014 Studieleder, Institut for Kultur og Identitet (Danskafdelingen), Roskilde Universitet

2010- 2012 Nævnsmedlem i The Association of Danish Media Researchers (SMID)

2009 Medlem af bedømmelseskomitér på Aalborg Universitet

2010- Ekstern eksaminator, Københavns Universitet

2001- Peer reviewer og medlem i rådgivende udvalg for Tidsskrift for Skandinavisk Film, Kosmorama, peer reviewer for Akademisk Kvarter og Aalborg University Press.

Uddannelse

Lektor, Ph.d.

ID: 119730962