Helle Kannik Haastrup

Helle Kannik Haastrup

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Emneord

    Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - film, filmkultur, tværmedialitet, Klimaforandring, celebritykultur, nye tv-serier, digital mediekultur, computerspil, awards shows, artfilm, independent film, blockbusters, filmæstetik, filmteori, Oscar, dramedy, fantasy, red carpet, portræt dokumentar, multiprotagonistfilm, film noir, genreteori, Klima, filmanalyse, magasiner, intertekstualitet, klimakommunikation, sociale medier, Instagram, celebrity aktivisme, celebrity poltiker, klima, præsentation af selv, aktivisme, klimaaktivisme

ID: 119730962