Ib Ulbæk

Ib Ulbæk

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Tekstlingvistik, pragmatisk sprogforståelse, kognitivt orienteret sprogpsykologi.
 

Aktuel forskning

Jeg arbejder overordnet inden for det tekstlingvistiske felt. Jeg er påbegyndt forskning i tekstens fremstillingsformer. Der er tale om en teoretisk undersøgelse af begrebets status inden for tekstlingvistik, og en empirisk undersøgelse af fremstillingsformernes identificerbarhed for modtagerne.

Forskningsresultater

Inden for argumentationsteori og -analyse har jeg undersøgt dilemmaargumentation i radioprogrammet Mads og Monopolet. Inden for pragmatiske område har jeg undersøgt den ekspressive sproghandling med henblik på at præcisere dens type. Jeg har bidraget til genreantologien Genre and ... (2015). Jeg har arbejdet med begrebet andenordenskohærens som en analyse af, hvordan teksten organiseres og integreres på højere niveauer end mellem sætninger. Før det har jeg afsluttet en undersøgelse af begrebslig ikonicitet som en kohærensfaktor i ikke-narrative tekster. Desuden har jeg diskuteret sproghandlingsbegrebets status i forhold tekster. Har i 2005 fået udgivet en grundbog i tekstlingvistik: Sproglig tekstanalyse - en introduktion til pragmatisk tekstlingvistik. Akademica 2005. Har afsluttet en oversigt over pragmatikkens historie i Danmark med Niels Møller Nielsen, RUC, og Peter Widell, Aarhus Universitet, samt en diskussion af præsuppositionsbegrebet i relation til forholdet mellem semantik og pragmatik.

Interesseområder

Tekstlingvistik, pragmatisk sprogteori, argumentation, analytisk sprogfilosofi, videnskabsteori, formel semantik, logik.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er fast underviser i dansk på BA i sprog 2 og 3. Jeg har også undervist på sprog 1 på det nu nedlagte Dansk som undervisningsfag (didaktisk tonet dansk). Jeg har senest på KA undervist på sprogpsykologi i et kursus i sprogvidenskabens discipliner rettet mod de sprogpsykologer som ikke kommer fra dansk eller sprogfag i øvrigt.

Jeg vejleder BA-opgaver og specialer, de sidste også for sprogpsykologi. Emner jeg har vejledt i inden for de seneste år er: emotiver i behandlingssystemet; pausers betydning for opfattelsen af den talende; sorgsamtaler; kommunikation i frivillige organisationer; sproglig digtanalyse; præsuppositioner.

Ud over at kunne fungere som procsesvejleder vejleder jeg gerne inden for mine områder: tekstlingvistik, pragmatik, semantik, kognitivt orienteret sprogpsykologi. Og gerne danskemner, som kombinerer med sprogfilosofi, videnskabsteori eller logik.

ID: 6290