Jacob Thøgersen

Jacob Thøgersen

Lektor

Primære forskningsområder

Sprog og sprogholdninger
Diskurser og diskursanalyse
Formidling og forståelighed
Sprogforandring og sproglig variation
Mediesprog og mediesprogsnormer
Interview som metode
Sprogpolitik og ideologier
Dansk og engelsk som arbejdssprog
Internordisk kommunikation og nordiske ideologier

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser dels på uddannelsen Sprogpsykologi og dels på Danskuddannelsen. På dansk har jeg primært undervist på Sprog 1, Skrift og Lyd, Norm og Variation. På Sprogpsykologi har jeg dels undervist i Sprogpsykologisk Formidling, dels i Indføring i Sprogpsykologi, det tværfaglige grundlag.

Jeg vejleder BA-opgaver og specialer inden for en bred vifte af sprogpsykologiske og sprogvidenskabelige, især sociolingvistiske, felter.

ID: 3169429