Jan Heegård Petersen

Jan Heegård Petersen

Lektor

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - Sprogkontakt, Typologi, Fonetisk reduktion, Feltarbejde, Kalasha, Dansk som arvesprog, Heritage languages

ID: 1224602