Jan Rosiek

Jan Rosiek

Professor Emeritus

Primære forskningsområder

skandinavisk æstetisk-kulturel modernitet, dansk og international lyrik, narratologi, den rumlige vending, litteraturteori, litteraturhistoriografi, literatur og filosofi, litteratur og retorik

Aktuel forskning

Litterær pathos
Narratologiske grundproblemer (fokalisering, dækning, upålidelighed)
Apostrofens teori og praksis
Den rumlige vendings implikationer for litteraturvidenskaben

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har for hvert område angivet titler på specialer, jeg har vejledt. Det kan give en første ide om muligheder og mine særlige interesser.

litteraturanalyse og –teori: ”In-visibilis: Lidelsens natur i kunstneriske repræsentationer”; ”Om begrebet ironi. Studier i dansk litterær romantik”; ”Historie og univers. Løgstrups etik og æstetik”; ”’begyndelsen’s problem – sat på spidsen. Et strejftog igennem Per Højholts og Niels Franks poesi og poetologiske essays med udgangspunkt i Martin Heideggers og Jacques Derridas opgør med nærvær og nu’et”; Gadamer og Derridas teorier om fortolkning. Dialog og konfrontation”

dansk og international lyrik: ”Naturens løfte. Natursyn hos Theodor W. Adorno og Thorkild Bjørnvig”; ”Performative identiteter: fra køn over krop til sprog – om Pia Juuls lyriske forfatterskab med stadig inspiration fra Judith Butlers teorier; ”Subjekt og død – en analyse af dødstemaet i Edith Södergrans lyrik”; ”Hver linje svæver med en klodes vægt – en læsning af Niels Franks forfatterskab”; ”I en regn af skove. Om firserlyrikkens romantiske undertoner”; Undergrund/Gennem-Brud/Overflade. Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsens lyriske forfatterskab”; ”Kritiske og subversive elementer i Lars Skinnebachs og Ursula Andkjær Olsens lyrik; ”Alt det, som er der i forvejen – En undersøgelse af længslen efter en meere oprindelig værensform i Inger Christensens og Rainer Maria Rilkes digtning”

modernisme i teori og praksis: ”Ekspressionisme. Modernismens formelle gennembrud i dansk malerkunst og poesi”; ”Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og ’det moderne’”

kortprosaen i dansk litteratur: ”En distanceret fortæller? En komparativ analyse af fem Blicherske fortællere med fokus på deres distance til begivenhederne; ”Den grimme fortælling – En queering af H.C. Andersens Skyggen, Iisjomfruen & Ib og lille Christine”

Kierkegaard, Jacobsen, Claussen, Jensen, Nordbrandt: ”Grundforskning i Søren Kierkegaard og hos tre af hans læsere”; ”En reaktualisering af Th. W. Adornos Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen – Et værk af Adorno og et værk om Kierkegaard”; ”Ryggen er vild Poesi – tre kapitler om Sophus Claussens forfatterskab”; ”stormen og den utålmodige. Johannes V. Jensen versus Friedrich Nietzsche”; ”Foran mig ligger havet, bag mig ordene. Henrik Nordbrandt og poetisk indflydelse”; ”Nordbrandts roser. En undersøgelse af rosetropens funktion i ni digte af Henrik Nordbrandt.

ID: 10130