Jenny Iwarsson

Jenny Iwarsson

Lektor

Uddannelse

Ph.d. (Dr of Medical Science, Karolinska Institutet, Stockholm 2001)

Almen sprogvidenskab (Stockholms Universitet 1993)

Logopædieksamen (Karolinska Institutet, Stockholm 1993)

 

Ansættelser 

Lektor i Audiologopædi, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, dec 2012 - pågående

Adjunkt i Audiologopædi, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, juli 2009 - nov 2012

Ekstern lektor, Syddansk Universitet, Odense, jan 2007 - pågående.

Ekstern lektor, Uppsala Universitet, Sverige, 2007 - 2008.

Talepædagog Nordjyllands Amts Taleinstitut i Aalborg (Stemmeafdelingen), nov 2002 - 2009.

Vejleder Logopædiuddannelsen Karolinska Institutet, 1998 - 2002: Momenten Träning av den egna rösten och det egna talet samt Barn med försenad tal- och språkutveckling.

Underviser i Anatomi og Stemmefunktion, Stockholms Musikpædagogiske Institut, aug 1997 - 2002.

Logopæd, Foniatriska Kliniken, Huddinge Sygehus, jan 1995 - 2002.

Forskningsassistent,  Inst för talöverföring och musikakustik, KTH, deltid jan 1994 - jan 2001.

Logopæd, Stadshagens distriktskontor, Barnhabilitering, Stockholms läns landsting, deltid jan - dec 1994.

Logopæd, Stadshagens distriktskontor, Vuxenhabilitering, Stockholms läns landsting, deltid sept - dec 1993.

Logopæd, Børnehabilitering, Söders distriktskontor, Stockholms läns landsting, jan - aug 1993.

Talepædagog, Norra Ängby skole, Bromma, Deltid jan - maj 1993.

 

ID: 13892127