Line Burholt Kristensen

Line Burholt Kristensen

Lektor

Ansættelser

  • 2018: Lektor ved NorS og leder af Sapere Aude-projektet "Broken Grammar & Beyond"
  • 2013: Postdoc ved INSS/NorS tilknyttet forskningsgruppen ProGram
  • 2012-2013: Ekstern lektor ved INSS
  • 2012-2013: Videnskabelig medhjælp ved Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitetshospital
  • 2009-2012: Ph.d.-studerende ved INSS

Uddannelse

Cand.mag. i lingvistik, ph.d.

ID: 11215159