Marie Herget Christensen

Marie Herget Christensen

Postdoc

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Bygning: 22.3.57

    Telefon: +45 35 33 57 31

Primære forskningsområder

Dansk Gramatik
Komplekse sætningskonstruktioner
Dansk talesprog og sproglig variation og forandring
Psykolingvistiske metoder til grammatiske undersøgelser

Aktuel forskning

Mit prh.d.-projekt omhandler sætningskløvning i moderne dansk. Det vil sige sætninger af typen det var mig der slog Blomme ihjel. Konstruktionen har den funktion grammatisk at kode både hvad afsender går ud fra (præsupposition) og hvad der er det vigtigste i meddelsens (fokus). Disse to funktioner er omdrejningspunktet i min afdækning af konstruktionen og dens brug. Min forskning indbefatter blandt andet psykolingvistisk testning af processeringen af kløvninger, studier af konstruktionens opførsel i dens naturlige habitat - i sprogbrugen. Det vil sige korpuslingvistiske undersøgelser af kløvning og stilistiske analyser af speciel brug af konstruktionen.

ID: 49761320