Mie Femø Nielsen

Mie Femø Nielsen

Professor

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - kommunikation, ICT-medieret interaktion, Kommunikation i internationale virksomheder, mikrosociologi, Samarbejde med virksomheder, institutioner og NGOer, Kvalitative forskningsmetoder, Etnometodologi, Professionel interaktion, Procesfacilitering, Konversationsanalyse, Kommunikation i globale kontekster

ID: 3829