Nina Grønnum

Nina Grønnum

Lektor emeritus

Pensioneret siden oktober 2008.

1976-2008 lektor i fonetik med særlige kvalifikationer.

1972-1976 adjunkt i fonetik.

Dr.phil. ved Københavns Universitet 1992 (Groundworks of Danish Intonation).

Ph.d. ved Københavns Universitet 1981 (Studies in Danish Intonation).

Cand.phil. i fonetik i 1972 ved Københavns Universitet, med talens akustik som særligt studeret område. 

Frikøbt for undervisning af Statens Humanistiske Forskningsråd i 1986 og 1987 for - under projektet "Dansk Talesprog i dets Variationer" - at arbejde med beskrivelsen af prosodi i danske regionalsprog, og igen et år i 1990-1991.

Har holdt gæsteforelæsninger efter invitation ved en række universiteter: Amsterdam (1980), Cambridge (1984), Edinburgh (1997), Genève (1985, 1986), Kiel (1976, 1979, 1984, 1995), Köln (1981), Lissabon (1996), Lund (1976, 1978, 1987, 1990, 1995, 2002), München (1981), Nijmegen (1980, 1987), Odense (1980, 1987, 2002), Oxford (1984), Paris (1996), Stockholm (1978, 1984, 1986, 1987), Sussex (1984), Umeå (1978, 1987, 1995), Uppsala (1976, 1978, 1987), Vancouver (2000).

Gæstelærer ved Institutionen för Lingvistik i Stockholm i 3 måneder i begyndelsen af 1985, gæsteforsker ved Kungliga Tekniska Högskolan, Taltransmission och Musikakustik, i to måneder i begyndelsen af 1987. Gæsteforsker ved Centro de Linguistica i Lissabon i december 1996, hvor jeg desuden fungerede som ‘consultant professor' i 1998.

Sagkyndig ved besættelsen af flere stillinger i Sverige og opponent ved flere ph.d.-afhandlinger, dels i Sverige, dels i Portugal

Indvalgt i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 2003.

ID: 8107