Nina Grønnum

Nina Grønnum

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

fonetik, fonologi, talens akustik, prosodi, dansk fonetik og fonologi, dansk intonation, dansk stød

Aktuel forskning

Jeg afsluttede i august 2007 arbejdet med at etablere et omfattende korpus med fonetisk annoteret spontan tale, jf. www.danpass.hum.ku.dk.

Har i de senere år - sammen med professor Hans Basbøll, SDU - foretaget en række undersøgelser af det danske stød.

ID: 8107