Nina Møller Andersen

Nina Møller Andersen

Lektor emerita

August 2008:      Formand for Lektoratsudvalget

August 2001:      Lektor i dansk ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 
                          Københavns Universitet

Januar 2000:       Ph.d.

1998:                  Formand og medstifter af Bachtin-selskabet i Danmark

September 1997: Ekstern lektor i dansk ved Institut for Nordisk Filologi,
                           Københavns Universitet

September 1994:  Amanuensis i dansk ved Institut for Nordisk Filologi,
                           Københavns Universitet
 
1989-1990:          Undervisningsassistent i dansk ved Roskilde Universitets Center

1989-1991:          Underviser i dansk ved Copenhagen International School

September 1988:  Undervisningsassistent i dansk ved Institut for Nordisk Filologi,
                           Københavns Universitet

1985-1988:         Gæsteprofessor i dansk ved Osaka University of Foreign Studies, Japan

1984-1985:         Undervisningsassistent i dansk sprog ved Handelshøjskolen, København

1982-1984:         Gæstelektor og forsker ved  Eötvös Lorand Universitet, 
                          Budapest, Ungarn

1981-1982:         Pædagogikum ved Statsgymnasiet Schneekloths Skole, København

1981:                 Cand.mag. (dansk og russisk), Københavns Universitet

ID: 6210