Pia Quist

Pia Quist

Professor

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Bygning 22, Bygning: 022-3-59

    Telefon: +45 35 32 85 13

Pia Quist forsker inden for sociolingvistikken i dialekter, flersprogethed, sprog og køn, unge og sprog, sprog i byen og sprog og social og geografisk mobilitet.

I øjeblikket er hun særligt optaget af at undersøge stedet som sociolingvistisk faktor. Hvad betyder steder for sprog? Hvordan skabes steder med sprog? Og hvordan og med hvilke effekter skaber sprogbrugere forbindelser mellem sig selv og steder?

Seneste publikationer:

Quist & Skovse 2020, 'Regional dialect and multiethnic youth style in a Danish social housing project', Journal of Multilingual & Multicultural DevelopmentDOI: 10.1080/01434632.2020.1725527

Monka, Quist, Skovse, 2020, 'Place attachment and linguistic variation: A quantitative analysis of language and local attachment in a rural village and an urban social housing area', Language in Society, bind 49, nr. 2, s. 173-205. https://doi.org/10.1017/S0047404519000733

Forskningsprojekter:

Lyden af Hovedstaden
(2019-2023, VELUX Museumssatsning)

Language, Body and Place in the 21st Century
(2018-2019, The Carlsberg Foundation's 'Semper Ardens' Fellowships within the Humanities and Social Sciences) 

Sprog og sted - sproglig variation i land og by i Danmark
(2014-2018, Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation)  

Dialekt i Periferien
(2015-2018, VELUX)


Pia Quist formidler sin forskning som klummeskribent ved Weekendavisens videnskabssektion IDEER, i lærebøger, og sammen med kollegaer på Afdeling for Dialektforskning redigerer hun www.dialekt.dk

ID: 6349