Rikke Vang Christensen

Rikke Vang Christensen

Lektor

Jeg er ph.d. og cand.mag. i audiologopædi med fokus på børns sprogforstyrrelser. Jeg er interesseret i forstyrrelsernes karakteristika (fx grammatiske træk, som er særligt svære for danske børn med sprogforstyrrelser), identifikation af forstyrrelserne (fx potentialet i en sprogbearbejdningsopgave som 'sætningsgentagelse') og intervention (fx effekten på skoleelevers ordindlæringsfærdigheder af systematisk og struktureret arbejde med ords lyd og betydning). Desuden er jeg optaget af sprogforstyrrelsernes følger for kommunikation, deltagelse i 'almindelige børneaktiviteter' og læring på længere sigt.  

Aktuel forskning

  • Jeg er en af de primære forskere i et stort projekt støttet af DFF, The making of stronger readers: The role of syntactic proficiency in understanding texts. I projektet undersøger vi, hvilken indflydelse sætningsforståelse (forståelse af syntaks) har på læseforståelsen hos skoleelever. Mere specifikt er min rolle i projektet at udvikle og afprøve en syntaksintervention til elever i 5. klasse og undersøge, om interventionen virker på elevernes sætningsforståelse, men også på deres læseforståelse. Læs mere om projektet her: https://nors.ku.dk/forskning/projekter/syntaksforstaaelsens-betydning-for-laeseforstaaelse/
  • Jeg har for nylig færdiggjort et projekt om leksikal intervention til børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser, støttet af Helsefonden og NorS.  

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i børns sprogforstyrrelser, primært i faget 'Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser' (den audiologopædiske grunduddannelses 4. semester), men tilbyder også ind imellem audiologopædiske fordybelseskurser, fx 'Evidensbaseret børnelogopædi', ’Pragmatiske sprogvanskeligheder’ og 'Elicitering og analyse af sammenhængende tale'. Desuden underviser jeg i en del af ’Kommunikationshandicap og specialpædagogik’ på 3. semester.

Jeg tilbyder vejledning af audiologopædiske BA-projekter og specialer, men også fordybelsespraktikker og særligt studerede emner, når de har at gøre med børns sprogforstyrrelser (fx grammatiske vanskeligheder hos børn med sprogforstyrrelser, udvikling eller vurdering af materialer til bedømmelse af forskellige sprogfærdigheder, undersøgelse af 'selvopfattelse' blandt børn med sprogforstyrrelser eller noget helt fjerde). I forbindelse med vejledning af selvstændige studenteropgaver ser jeg det som min rolle som vejleder at opmuntre til, at den studerende løbende forholder sig kritisk, undersøgende og argumenterende til valg og fravalg. Kontakt mig gerne for at få tilsendt 'vejlederbrev' med yderligere information.  

ID: 543577