Søren Beck Nielsen

Søren Beck Nielsen

Lektor

Som sprogpsykologisk samtaleforsker undersøger jeg hvordan samtalepartnere formår at skabe fælles forståelse i bestemte situationer, eller hvorfor de netop ikke formår at gøre det. Jeg gør det typisk ved at analysere videooptagelser af ansigt-til-ansigt kommunikation og fokusere på hvordan samtaledeltagere løbende formulerer sig. Dette indebærer at se på hvordan deltagere tilpasser bidrag i forhold til en række forhold, bl.a. hinandens ytringer, samtalens formål og hvordan den skrider fremad, hinandens kropslige placeringer og brug af rummet etc.

Jeg synes det er særligt relevant at undersøge samtaler hvor der virkelig er noget på spil for deltagerne, fx helbredet. Så min forskning har derfor hidtil især rettet sig mod bestræbelser på at opnå fælles forståelse i medicinske sammenhænge.

Aktuelt er jeg optaget af at undersøge hvordan deltagere samtaler om klimaforandring, fx hvordan global opvarming kan gøres begribeligt gennem sproget, hvordan man kan kommunikere om klimakrisens alvor, og hvilke sproglige udtryksformer der benyttes til at modsætte sig klimahandling i retning af grøn omstilling.

Temaer for min forskning inkluderer:

 • samtaler
 • klimaforandringskommunikation
 • sundhedskommunikation
 • multimodalitet (dvs. kommunikation igennem kropslig handling, fx gestik eller blik)
 • TV-debatter

 

 

Primære forskningsområder

 • Sprogpsykologi
 • Mundtlig sprogbrug
 • Konversationsanalyse
 • Multimodalitet
 • Intersubjektivitet
 • Sundhedskommunikation
 • Klimaforandringskommunikation

 

Aktuel forskning

For tiden er jeg mest optaget af at undersøge hvordan individer og poltiske debatører taler om klimaforandring i henholdsvis offentlige og interpersonelle samtaler.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder primært KA- og tilvalgsstuderende i Sprogpsykologi. Her veksler jeg mellem på den ene side at undervise på uddannelsens ’faste moduler’ der understøtter kompetencer i a) teoretisk refleksion, b) analytiske færdigheder, c) metodisk stringens og d) formidlingsmæssige færdigheder, og på den anden side uddannelsens ’særligt studerede emner’ der har en mere ad hoc og forskningsaktuel karakter, fx med emner som 'Klimaforandringskommunikation', ’Sundhedskommunikation’, ’fælles forståelse i ansigt-til-ansigt kommunikation’ og ’kropssprogpsykologi’. Jeg vejleder meget gerne specialer inden for alle områder af sprogpsykologien (og af og til også beslægtede discipliner som Dansk og Lingvistik). Jeg har vejledt mere end hundrede specialer inden for så forskellige sprogpsykologiske emner som ’grøn’ branding, stigma af psykisk sygdom, børns påvirkelighed i interaktion med voksne, sundhedskampagner, visuelle metaforer i reklamer, skole-hjem samtaler, jobsamtaler, studiesamtaler, ’tonen’ på internettet, kropssproget i politiske debatter, online abortrådgivning, interviewteknikker, konfliktmægling, digital kommunikation, effekten af suggestion, narrativer om stres, hvervekampagner og forholdet mellem sprog og autoritet.

ID: 10441