Sune Auken

Sune Auken

Lektor

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - Genre, Grundtvig, N.F.S., narratologi, fortælleren, litteratur, litteraturhistorie, Christian Winther, litteraturteori, kunst og kristendom, fake news

ID: 10751