Tuula Kaarina Eskeland

Tuula Kaarina Eskeland

Lektor emeritus

Uddannelse

1995   Dr.art. Universitetet i Oslo
1978   Cand.philol. Universitetet i Oslo
1971   Kand.fil. Universitetet i Helsinki

Ansættelse

2002-2013   Lektor, Københavns universitet
1999-2002   1. amanuensis, Universitetet i Tromsø
1991-1995   Forskningsstipendiat, Universitetet i Oslo, finasieret af Norges forskningråd
1988-1991   Vikariat i 1. amanuensisstilling, Universitetet i Oslo
1978-1988   Timelærer i finsk, Universitetet i Oslo

Andre hverv

2002-2007   Studieleder i finsk, Københavns universitet
2002-2007   Censor i finsk, Aarhus universitet
2004-          Bestyrelsesmedlem i Dansk-finsk forening, København
2004-          Bestyrelsesmedlem i Finlands Kulturinstitut i Danmark
2008-2010   Censorformand i finsk i Danmark

ID: 9041