Knud Høgsberg Wentzel

Knud Høgsberg Wentzel

Lektor emeritus

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Gennem alle årene har jeg forsket i litteratur med sigte på pskologiske og genremæsssige synspunkter, især i udviklings- og dannrelsesromaner og i folkeeventyr.

  Hertil kommer interessen for litteraturhistorie, hvor jeg har deltaget i flere fremstillinger af hele den danske litteraturs historie.

  Dette fører for tiden ind i undersøgelser af fænomenet tradition og dets udvikling i dansk kulturhistorie.

  Endelig skal nævnes interessen for mødet mellem den spirituelle og den litterære erfaringsverden, konkretiseret i et monografisk projekt om den eneste danske mystiker af ældre dato, som også er litterære forfatter, nemlig Anker Larsen.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Jeg står især til rådighed som vejleder indenfor mine forskningsområder, men også generelt i diverse andre litterære områder, især genremæssige, litteraturanalytiske og bevidsthedshistoriske.

  ID: 40441140