Henrik Blicher

Henrik Blicher

Lektor

Primære forskningsområder

  • Litteraturhistorie og litterær kontekstualisering
  • Jens Baggesens forfatterskab
  • Barok
  • Litterær romantik og Schack Staffeldt
  • Retorik


Aktuel forskning

Jeg arbejder for tiden med:


Undervisning og vejledningsområder

  • Litteraturhistorie 1500-1900
  • Stilhistorie
  • Litteraturhistorieskrivning
  • Retorik
  • Boghistorie og filologiID: 8747