Dorthe Duncker
Dorthe Duncker

Lektor

Primære forskningsområder

Dansk sprog, digital tekst, sproglig refleksivitet, normdannelse.

Aktuel forskning

Sproglig refleksivitet, grundlaget for sprog- og kommunikationsforskning, integrerende sprogforskning.

Sprog i tid og kontekst sammen med bl.a. lektor Bettina Perregaard. I FKK-kollektivprojektet Kreativitet og dynamik i sproglig konventionsdannelse undersøgte vi gennem 10 delprojekter hvordan sproglige konventioner dannes, opretholdes og ændres i konkrete kommunikationsprocesser.

DUDS, digitale undersøgelser af dansk sprog sammen med professor Hanne Ruus. DUDS-projektet deltager i DK-CLARIN om opbygning af en humanistisk infrastruktur med arbejdspakken Knowledge for everyman 1500-1750.

Interesseområder

Kommunikationsteorier, sprogteorier, sprog og norm, sprogteknologi, korpuslingvistik, ordforråd, fraseologi.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser i dansk sprog på grunduddannelsen. Kandidatuddannelseskurser i Sprog- og kommunikationsteori og humanistisk IKT. Udvikler sammen med Hanne Ruus det tekstbaserede e-learning-system DIT, dansk med it. DIT-systemet har været brugt siden 2004 på flere grunduddannelseshold i en pc-version - både i sprog- og i litteraturundervisningen - og kommer snart som webapplikation.

Vejledningsområder

Dansk sprog og kommunikation, it til sprog og tekst, leksikografi, sproglige normer, sprog- og kommunikationsteori. Vejleder på grundlag af det integrerede sprogsyn: Kommunikation er en forudsætning for sprog; sprog er dynamisk og personforankret. - Akkrediteret specialevejleder.

ID: 9631