Dorthe Duncker

Dorthe Duncker

Professor

Primære forskningsområder

Dansk sprog, digital tekst, sproglig refleksivitet, normdannelse.

Aktuel forskning

Sproglig refleksivitet, grundlaget for sprog- og kommunikationsforskning, integrerende sprogforskning, tekstvidenskab.

DUDS, digitale undersøgelser af dansk sprog sammen med professor emeritus Hanne Ruus og lektor Anne Mette Hansen. DUDS-projektet deltager i DK-CLARIN om opbygning af en humanistisk infrastruktur med arbejdspakken Knowledge for everyman 1500-1750.

Interesseområder

Kommunikationsteorier, sprogteorier, sprog og norm, tekstvidenskab, sprogteknologi, korpuslingvistik, ordforråd, fraseologi.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser i dansk sprog på grunduddannelsen. Kandidatuddannelseskurser i Sprog- og kommunikationsteori og humanistisk IKT.

Vejledningsområder

Dansk sprog og kommunikation, it til sprog og tekst, leksikografi, sproglige normer, sprog- og kommunikationsteori. Vejleder på grundlag af det integrerede sprogsyn: Kommunikation er en forudsætning for sprog; sprog er dynamisk og personforankret. - Akkrediteret specialevejleder.

ID: 9631