Christian Isak Thorsen

Christian Isak Thorsen

Ekstern lektor

Formand for Det Danske Filminstituts Museumsråd

Medlem af Editorial Board for Early Popular Visual Culture

Dansk kontakt for Women Film Pioneers Project

Jurymedlem: Filmprisen Gabriel

Medlem af HOMER-Group (The History of movie-going, exhibition and reception)

Medlem af NECS (European Network for Cinema and Media Studies)

 - Film Industries Work Group under NECS

Medlem af netværket Porn Travels

Deltager i DFI/KU-forskningsprojektet: En fælles filmkultur? - Danmark og Tyskland i stumfilmtiden 1910-1930 (DFI/Københavns Universitet 2019-2021)

Personlig hjemmeside: isakthorsen.dk

Primære forskningsområder

Dansk filmhistorie

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser og vejleder indenfor det film- og mediefaglige felt.

Har undervist i følgende fag på Københavns Universitet:

MEF: Introduktion til Audiovisuel teori og -analyse, Faktateori og -analyse, Fiktionsteori og -analyse, Organisations- og Institutionsanalyse, Mediehistorie.

BA-opgaver og specialer.

INSS/NorS: Medieanalyse I, Medianalyse II, Medie- og Kulturhistorie, Dansk Medier.

BA-opgaver og Specialer.

ID: 9928