Martha Sif Karrebæk

Martha Sif Karrebæk

Professor

Aktuel forskning

I 2019 har jeg startet et projekt om tolkning, finansieret af Det Frie Forskningsråd, sammen med mine kolleger Marta Kirilova og Paulina Bala

Mit sidste store projekt, også finansieret af Forskningsrådet, handlede om modersmålsundervisning. Her anlagde vi et praksisperspektiv på modersmålsundervisningen og undersøgte bl.a., hvad modersmålsundervisning betød for deltagerne, og hvad der foregik i klasserne. 

Derudover arbejder jeg fortsat med mad, herunder forståelsen af mad som 'bornholmsk' eller 'dansk', og de sproglige aspekter af opfindelsen af madkultur, madpraksisser og madforståelser i  kommercielle sammenhæng. 

I 2021 fik jeg seed money til at starte et projekt, der anlægger et tværfagligt, men sociolingvistisk forankret perspektiv på udenlandske læger og sygeplejersker på danske hospitaler. Sproglige, antropologiske og juridiske perspektiver inddrages, og projektet udformes i samarbejde med aktører på området. Det ligger under Copenhagen Center for Public Policy.

Primære forskningsområder

Jeg arbejder med sprog, sproglig diversitet og social betydning, og jeg anlægger et lingvistisk etnografisk blik på mit område. 

Jeg har bl.a. publiceret om:

 • Tolkning (Karrebæk & Kirilova forthc. a, b; Karrebæk og Kirilova 2021; Karrebæk & Sørensen 2021; Karrebæk & Højland 2021).
 • Sprog, leg og sprogtilegnelse (dansk som andetsprog) i børnehaven (Karrebæk 2011a, b) 
 • Populærkultur i skolen (Madsen & Karrebæk 2015; Karrebæk 2013; Karrebæk & Madsen 2015)
 • Modersmålsundervisning (Karrebæk & Ghandchi 2015, 2017a; Karrebæk & Nergiz 2019) 
 • (U)Sikkerhed og securitization (Karrebæk & Ghandchi 2017b)
 • Sproglig socialisering (Karrebæk 2011, 2013, 2019)
 • Sproglig hierarkisering (Karrebæk 2013, Karrebæk & Møller 2019)
 • Mad & sprog (Karrebæk 2012, 2013a, b, 2014, 2018, 2019 etc.; Karrebæk & Maegaard 2017; Maegaard & Karrebæk forthc.)
 • Normer og polycentricitet (Karrebæk 2013, 2016, Karrebæk et al. 2016)
 • Sprogning (Jørgensen, Karrebæk, Madsen & Møller 2011; Karrebæk 2016)
 • Sprog og autenticitet (Karrebæk & Maegaard 2017, forthc.; Karrebæk, Stæhr, Varis 2016)
 • Transskription som praksis (Karrebæk 2012)
 • Lingvistisk etnografi (Karrebæk 2013; Madsen & Karrebæk 2015, Karrebæk & Madsen 2015; Arnaut, Karrebæk, Spotti forthc; Karrebæk & Charalambous 20

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg vejleder i emner, der angår sproglig diversitet / flersprogethed, sprogtilegnelse, sprog og mobilitet, mad og sprog samt social betydningsdannelse. Det kan dreje sig om børn, unge, voksne, professionel interaktion eller andet fra folks hverdagsliv, og gerne med en etnografisk vinkel.

ID: 10456