Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Martha Sif Karrebæk

Martha Sif Karrebæk

Lektor

Vejledningsområder

sproglig etnografi / antropologi,  sprogbrug, samtaleanalyse, sprogideologi, sprog og diversitet, flersprogethed, sproglig socialisering, sprog og leg, mad og sprog, herunder restauranter, sundhed, det danske (og nye nordiske) køkken, madsocialisering, sprogning, sprog og skoler, modersmålsundervisning, sprog og populærkultur, urbanitet, standardisering, sproglige normer, børnesprog og sprogtilegnelse, autenticitet, autoritet, sikkerhedsdiskurser

Primære forskningsområder

Jeg ser bredt på sprog og social betydning primært ud fra en primært lingvistisk etnografisk tilgang. Jeg har beskæftiget mig med en lang række områder, som alle relaterer sig til mobilitet som vilkår i dagens samfund. De områder jeg primært har berørt og publiceret om tæller:

 • Sprog, leg og sprogtilegnelse (dansk som andetsprog) i børnehaven (Karrebæk 2011a, b) 
 • Sproglig hierarkisering i indskolingen (Karrebæk 2013, forthc.)
 • Relationer mellem en antaget majoritet og minoritet (Karrebæk 2012a,b, 2013, 2014 etc.)
 • Populærkultur i skolen (Madsen & Karrebæk 2015; Karrebæk 2013; Karrebæk & Madsen 2015)
 • Modersmålsundervisning som praksis og som kontekst (Karrebæk & Ghandchi 2015, forthc.; Karrebæk & Nergiz forthc.) 
 • Sikkerhed og securitization (Karrebæk & Ghandchi forthc.)
 • Sproglig socialisering (Karrebæk 2011, 2013)
 • Sproglig hierarkisering (Karrebæk 2013, forth.)
 • Madsocialisering, sundhed og rugbrød (Karrebæk 2012, 2013a, b, 2014, forthc.)
 • Restauranter (Karrebæk & Maegaard forthc.)
 • Normer og polycentricitet (Karrebæk 2013, forthc.a, b)
 • Sprog som praksis og sprogning (Jørgensen, Karrebæk, Madsen & Møller 2011; Karrebæk forthc.)
 • Sprog og autenticitet (Karrebæk & Maegaard forthc.; Karrebæk, Stæhr, Varis 2015)
 • Transskription som praksis (Karrebæk 2012)
 • Lingvistisk etnografi og superdiversitet (Karrebæk 2013; Madsen & Karrebæk 2015, Karrebæk & Madsen 2015; Arnaut, Karrebæk, Spotti forthc; Karrebæk & Charalambous forthc.)

 Derudover arbejder jeg i øjeblikket (eller planlægger projekter om) med spørgsmål om sprog i byen,  fodbold, grønthandlerpraksis og brød.

Aktuel forskning

De sidste knapt tre år har jeg arbejdet med to primære områder. Først og fremmest har jeg varetaget et forskningsrådsfinansieret projekt om modersmålsundervisning. Her anlægger vi et praksisperspektiv på modersmålsundervisning, og vi undersøger, hvad modersmålsundervisning egentlig betyder for deltagerne, hvad der foregår i dette undervisningstiltag og hvordan. Vi ser på sprognormer, pædagogiske praksisser og andre betydninger, der opstår. Dernæst deltager jeg i forskningsgruppen Københavnerstudier i Hverdagssprogning, der undersøger sprog og sprogudvikling blandt en sproglig og etnisk blandet gruppe folkeskolebørn.  Ud over dette har jeg mindre projekter om popmusik, grønthandlerpraksis, (bornholmske) restauranter i København. 

ID: 10456