John Tøndering

John Tøndering

Lektor

Jeg forsker i emner inden for fonetik, især akustisk funderet fonetik. Min hovedinteresse er prosodi (dvs. tryk, tonegang og rytme), men de enkelte sproglyde og deres akustiske egenskaber interesserer mig også.

Aktuel forskning

  • Regiolektgenkendelse
  • Regional prosodisk variation
  • Rytme i varianter af dansk
  • Relationen mellem aspirationstid og vokalhøjde i lukkelyde

Primære forskningsområder

  • Samspillet mellem prosodisk og grammatisk struktur i talesprog
  • Regional prosodisk variation
  • Rytme i varianter af dansk
  • Akustiske analyser af talt sprog

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Fonetik, fonologi og akustik

ID: 6920