Gitte Gravengaard

Gitte Gravengaard

Lektor

Primære forskningsområder

Kommunikation, formidling og journalistik. Disse tre områder er på en eller anden måde altid involveret i mine forskningsprojekter. Jeg arbejder meget gerne tværfagligt og forsøger ofte at kombinere kommunikationsteori bredt forstået med teorier fra journalistikforskningen, sprogvidenskaben og sociologien.

I øjeblikket arbejder jeg på et forskningsprojekt, der fokuserer på at analysere kommunikationspraktikanters socialisering ind i den professionelle kultur i forskellige organisationer. Her ser jeg nærmere på, hvordan man som praktikant via legitim perifer deltagelse i et bestemt praksisfællesskab efterhånden bliver et kompetent medlem af denne professionelle kultur. Mere konkret undersøger jeg: Hvad sker der egentlig i praktikperioden? Hvordan lærer praktikanterne via deres deltagelse i praksis? Og hvordan kan man skabe det mest hensigtsmæssige læringsmiljø for praktikanter?

Formålet er at analysere praksis mhp. at kunne videregive denne viden til både praktikanter, praktikantvejledere og undervisere på uddannelsesinstitutionerne, så de har mulighed for at reflektere over denne viden, diskutere den og måske ændre de ting, som fungerer mindre hensigtsmæssigt.

Baseret på et tidligere praktikant-forskningsprojekt med Lene Rimestad, har vi udgivet bogen Journalist i Praktik på forlaget Samfundslitteratur. Bogen er beregnet til studerende, som skal i praktik. Til praktikantvejlederne i virksomhederne og til underviserne på uddannelsesinstitutionerne har vi udviklet hjemmesiden praktikantvejleder.dk.

Derudover er jeg meget engageret i forskningsgruppen CIRCD - Centre for Communication Research and Interaction Design. Her er vi en gruppe forskere, som undersøger professionel interaktion i naturlige omgivelser. Målet er at analysere, hvad der helt konkret sker i den professionelle praksis - og forhåbentlig kan både de professionelle praktikere og vi som forskere dermed blive meget klogere på praksis.

Mit ph.d.-forskningsprojekt - "En nyhed er en nyhed" - omhandlede journalistisk praksis og journalistisk selvforståelse. Jeg fokuserede specielt på de historieideer, som journalister af en eller anden grund fravalgte, og på hvilke faktorer der påvirkede journalisternes vurdering af konkrete ideer til potentielle nyhedshistorier. Derudover analyserede jeg, hvilke typer af fravalg man kan tale om - og hvordan og hvornår disse fravalg typisk finder sted.

I tillæg hertil har jeg arbejdet en del med forskningsformidling og blandt andet gennemført en større undersøgelse blandt humanistiske forskere på Københavns Universitet. Her var jeg interesseret i at undersøge forskernes holdninger til og erfaringer med forskningsformidling - og på baggrund heraf udarbejdede jeg en skitse til en forandringsstrategi. 

Læs mere på gravengaard.dk.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er fagkoordinator for fagområdet Kommunikation på INSS.

Hvert efterår underviser jeg i faget ‘Faglig Formidling', som er en del af studiemønstret ‘Sprog- og kommunikationsrådgivning' på INSS.

Det er et fantastisk fag at undervise i, fordi det har den helt perfekte blanding af teori, professionelle oplægsholdere fra kommunikationsbranchen og praktiske hands on-erfaringer med at skabe hensigtsmæssig og effektiv strategisk kommunikation.

I forårssemestret underviser jeg ofte i 'Kommunikationsrådgivning med praktik', som er det praktiske fag, der ligger i forlængelse af 'Faglig Formidling'. Her er de studerende i praktik en del af semestret, og ambitionen er at kombinere teorien fra universitetet med de praktiske erfaringer og viden fra praktikperioden.

Om foråret underviser jeg også, sammen med Mie Femø Nielsen og Jeanette Landgrebe, på faget 'Metodekursus for Kommunikation og Medier', hvor vi introducerer til en række kvalitative og kvantitative metoder og lader de studerende selv forsøge sig med at planlægge, udføre og evaluere undersøgelser.

Derudover underviser jeg hvert semester, sammen med Tanya Karoli Christensen, nye specialestuderende i, hvordan man skriver et speciale. Seminaret hedder 'Specielt for Specialestuderende' og er placeret lige før semesterstart både forår og efterår. 

Endelig underviser jeg i forskningsformidling til dagspressen på fakultetets ph.d.-uddannelse.

Udover undervisning vejleder jeg en del specialer. Emnerne er fx strategisk kommunikation, kampagnestrategi, nyhedsjournalistik, agenda setting-teori, sociale medier, troværdighed, mediernes behandling af bestemte sager og en række andre.

ID: 10711