Henrik Balle Nielsen

Henrik Balle Nielsen

Ekstern ph.d.-studerende

Aktuel forskning

Som ph.d.-studerende undersøger jeg effekter af eksplicit undervisning i inferensdragning (følgeslutninger) i læsning på dansk som andetsprog, nærmere betegnet direkte effekt på inferensdragning og overført effekt på læseforståelse, og herunder om disse effekter er væsentligt anderledes end tilsvarende i dansk som førstesprog. Undersøgelsen afgrænses empirisk til læsning af fagtekster på 4. klassetrin. International viden om effekter af inferenstræning er i nogen grad etableret og peger på nogle områder i forskellige retninger. Viden om inferenstræning på et andetsprog er desto mindre tilvejebragt, og viden om effekter af inferenstræning i læsning på dansk som andetsprog er i forvejen ikke-eksisterende. Ph.-d.-projektet skal således imødekomme dette vidensbehov igennem en undersøgelse i et teoretisk og didaktisk perspektiv.

Projektet vejledes af professor Carsten Elbro, og gennemføres i perioden fra 1. februar 2018 til 31. januar 2021.

Projektet er finansieret af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning og er koordineret i samarbejde mellem Københavns Universitet og Professionshøjskolen VIA.

ID: 188943652