Michael Nebeling Petersen

Michael Nebeling Petersen

Lektor

Michael Nebeling Petersen forsker og underviser inden for kønsforskningen, hvor han især interesserer sig for intersektioner mellem seksualitet, køn, race og nationalt tilhørsforhold og andre betydningsskabende forskelle. Han har i særdeleshed arbejdet med homoseksuel kultur og historie, reproduktionsteknologier (med fokus på queer slægtskab og transnational surrogati) og nye intimitetskulturer på digitale og sociale medier. Hans forskning undersøger på forskellig vis, hvordan magt, identitet og kultur muliggøres og forhandles i den offentlige debat, i de levede liv og i kulturelle produkter og former.

Aktuelt forsker og arbejder han inden for de DFF-fundede projekter Ice Age: Entangled Lives, Times, and Ethics in Fertility Preservation og Medicine Man. Media assemblages of medicalized masculinity samt i det nye projekt The Legacy of AIDS in Denmark. 

Michael Nebeling Petersen er chefredaktør for Kvinder, Køn og Forskning. Og han sidder i redaktionen ved Lambda Nordica og Conjunctions. Transdisciplinary Journal of Cultural Participation.  

Han er bestyrelsesmedlem hos KVINFOLGBT ASYLUM og Foreningen for Kønsforskning i Danmark

Undervisnings- og vejledningsområder

Michael Nebeling Petersen underviser på BA og KA tilvalgsudannelserne i Køn, seksualitet og forskellighed, hvor han bl.a. underviser kurserne Køn, Racialisering og Identitet og Fra queer til Crip.

Han vejleder BA-projekter og specialer på dansk (NorS), især i kulturanalytiske, medieanalytiske, diskursanalytiske og etnografiske projekter inden for en række forskellige metoder, fx diskursteoretisk metode, æstetisk analyse, tekstanalyse, interviews, feltarbejde samt digital, virtuel og visuel etnografi og arkivering.

Interesseområder

Studies of Gender and sexuality 
Feminist theories and history, poststructuralist theories, trans* theories, queer theories, history of sexuality, performativity, feminist methodologies

Feminist materialisms
Assisted reproduction technologies, Feminist science and technology, non-representational analysis, feminist affect theories

Critical race theories
Intersectionality, critical whiteness studies, homonationalism, queer of color critique, decolonization theories and interventions

Citizenship and activism
Sexual and intimate citizenship, policy studies, political cultural history, policy analysis

Media and communication
Social media, online ethnography, digital analysis and methods, cinema studies, post humanist media theories, history of Internet and media, digital methodologies, platform analysis, cultural communication, cross-cultural communication

Cultural Studies theories
The Birmingham school, post-structuralisms, affect theories, postcolonial theories, nationalisms, bio- and necropolitics, Foucauldian institutional analysis

Language and semiotics
Semiotics, discourses analysis, discourse theories, visual analysis, narrative analysis, multimodality, social semiotics, visual culture

ID: 14931533