Michael Nebeling Petersen

Michael Nebeling Petersen

Lektor, Censor

Jeg forsker inden for køn, seksualitet, race og forskel. Aktuelt forsker og arbejder jeg inden for de DFF-fundede projekter Ice Age: Entangled Lives, Times, and Ethics in Fertility Preservation og Medicine Man. Media assemblages of medicalized masculinity samt i det nye projekt The Legacy of AIDS in Denmark.

Jeg sidder som bestyrelsesmedlem i KVINFO og LGBT ASYLUM.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg forsker og underviser inden for kønsforskningen, hvor jeg interesserer mig for intersektioner mellem seksualitet, køn, race, nationalt tilhørsforhold og andre betydningsskabende forskelle. Jeg har i særdeleshed arbejdet med homoseksuel kultur og historie, reproduktionsteknologier (med fokus på queer slægtskab og transnational surrogati) og nye intimitetskulturer på digitale og sociale medier. Jeg er optaget af ny-materialistiske og affektive teoriudviklinger af poststrukturalismen, og jeg hører hjemme i queerteori, feministisk teori, affektteori, kritiske racestudier og post- og neokoloniale teorier.

Jeg arbejder tværempirisk, tværmetodisk og tværfagligt: Jeg har arbejdet med materiale i vidt forskellig karakter (offentlige debatter, digitale medier, etnografisk materiale og film/TV), og jeg har arbejdet med en række forskellige metoder (diskursteoretisk metode, interviews, feltarbejde samt digital, virtuel og visuel etnografi og arkivering). Min forskningsinteresse findes i mødet mellem menneskelige agenter og forskellige teknologier (fx reproduktions-, medie- og magtteknologier)

De forskellige metoder og empiriske nedslag bindes sammen af min teoretiske interesse og fokus på, hvordan magt, identitet og kultur muliggøres og forhandles i mødet med nye teknologier både i den offentlige debat, i de levede liv og i kulturelle produkter og former.

ID: 14931533