Hanne Sæderup Pedersen

Hanne Sæderup Pedersen

Ekstern lektor, Postdoc

Mit ph.d.-projekt med arbejdstitlen Talking about depression – GPs’ and psychiatrists’ representations of patients placerer sig i det tværfaglige forskningsprojekt Forståelse af depression hos praktiserende læger og psykiatere. Projektets overordnede formål er at afdække forståelsen af depression og af patienter med depression hos henholdsvis praktiserende læger og psykiatere. Gennem denne undersøgelse skal projektet bidrage til at belyse, hvilke hindringer og muligheder der findes for at samordne behandlingsindsatsen over for patienterne. Forskningsgruppen udgøres af Annette Davidsen fra Forskningsenheden for Almen Praksis, KU, og Christina Fogtmann fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU. 

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg praktiserende lægers og psykiateres repræsentationer af patienter med depression. Med udgangspunkt i en kombination af narrative talegenrer og tale- og tankegengivelse søger jeg at afdække de to gruppers fortællestrategier i semi-strukturerede enkeltpersonersinterview. Spørgsmål, jeg søger at besvare, er blandt andet: Hvordan anvender praktiserende læger og psykiatere tale- og tankegengivelse i narrative talegenrer til konstruktion af patientidentiteter? Og hvordan kan narrative talegenrer samtænkes med et begrebsapparat om tale- og tankegengivelse hentet fra stilistikken? Projektet tager udgangspunkt i William Labovs narrativteori og Geoffrey Leech & Mick Shorts forståelse af tale- og tankegengivelse som kontinuumbaseret fortællestrategi.  

Primære forskningsområder

Sprogforskning

Narrativ analyse og narrative genrer i talesprog

Stilistik og korpusstilistik 

Sundhedskommunikation

Diskursanalyse

Talesprog

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Talking about depression: GPs' and psychiatrists' representations of patients - speech and thought presentation in narrative speech genres. 

ID: 40529067