Anders Juhl Rasmussen

Anders Juhl Rasmussen

Lektor

2021-2029. Medlem af den danske komité for Nordisk Råds litteraturpris.

2023. Modtager af SDU's Innovationspris for arbejdet med at udvikle narrativ medicin i forskning og undervisning.

2020-2023. Medlem af Maja Thieles forskningsprojekt DECIDE, støttet af Novo Nordisk Fonden. Leder af interventionen med kreative læse- og skriveværksteder på Odense Universitetshospital.

2016-2021. Medlem af Niels Bohr-professor Rita Felskis forskningsgruppe på SDU, Uses of Literature. The Social Dimension of Literature. Leder af en forskningsgruppe om Narrative Medicine

2020-2025. Medlem af styregruppen for CHCI Medical and Health Humanities Network.

2017-. Stifter og nuværende medlem af styregruppen for Nordic Network for Narratives in Medicine.

2017 og 2018. Forskningsophold hos Rita Charon ved Columbia University, New York.

Primære forskningsområder

Narrativ medicin, medicinsk humaniora, sundhedshumaniora
PI i projektet Narrativ medicin: Tværfaglig forskning og undervisning.

Arkiver og genetisk kritik (dvs. kreative skriveprocesser), narratologi

Modernisme og samtidens litteratur 

Væsentligste udgivelser:

2022. (Eds.) Narrative Medicine in Education, Practice, and Interventions. 190 sider. Anthem Press.

2021. (Red.) Narrativ medicin i uddannelse og praksis. 190 sider. Gads forlag.

2021. (Red.) Danske forfatterarkiver. 302 sider. Syddansk Universitetsforlag.

2018. Under stadig skælven. Peter Seebergs arkiv og værk. 420 sider. Syddansk Universitetsforlag.

2012. Arena-modernisme. En position i dansk litteratur. 328 sider. Gyldendal.

Aktuel forskning

Redigerer en international antologi, Narrative Medicine; Trauma and Ethics, til udgivelse i 2024.

Artikel om den pårørende i Harald Voetmanns Amduat. En iltmaskine (2018)

Artikel om forarbejderne til Inger Christensens alfabet (1981)

Artikel om forarbejderne til Søren Ulrik Thomsens Hjemfalden (1991)

Artikel om angst i Tove Ditlevsens forfatterskab i antologien Angst i dansk litteratur (2023)

En interview-bog med Jeppe Brixvold om hans forfatterskab

Undervisnings- og vejledningsområder

Narrativ medicin, medicinsk humaniora og sundhedshumaniora 

Narratologi, arkivteori og genetisk kritik, genreteori, fiktionsteori, stedsteori, litteraturhistoriografi

Det 20.- og 21. århundredes danske litteratur, prosa og lyrik

Interesseområder

Dansk, nordisk og europæisk litteratur, film og kunst fra det 20. og 21. århundrede

ID: 3143366