Katrine Kehlet Bechsgaard

Katrine Kehlet Bechsgaard

Postdoc

Aktuel forskning

Sproglige mærkater: betydning og brug af navne på identiteter og tilstande

Jeg arbejder på et forskningsprojekt om, hvad forskellige minoritetsidentiteter og -tilstande kaldes og tidligere er blevet kaldt - officielt og uofficielt. Engang brugtes for eksempel betegnelser som kejthåndet, fremmedarbejder, homofil og DAMP-barn - i dag er de erstattet af andre. Identiteter og tilstande har skiftet både navne og konnotationer over tid, og projektet vil undersøge fænomenet at navngive minoritetsidentiteter og -tilstande og besvare spørgsmål som: Hvordan udvikles mærkater som disse over tid? Og hvilke sociale og samfundsmæssige effekter er der af brugen af dem? Projektet er støttet af Carlsbergfondet.

 

Hans navn, hendes navn, deres navn? Efternavne, familiepraksis og identitet

Jeg har tidligere arbejdet på et forskningsprojekt om de efternavne, vi vælger at beholde, udskifte eller rykke rundt på, når vi etablerer (eller opløser) en familie. For kun fire årtier siden fik danske kvinder stadig automatisk deres mands navn, når de blev gift. I dag bliver en fjerdedel af efternavneskift foretaget af mænd, ligesom det er blevet almindeligt, at par kombinerer deres mellem- og efternavne på nye måder, vælger et nyt fælles efternavn, og det er blevet muligt for ugifte par og par af samme køn at dele efternavn. Så hvad betyder de nye måder at bruge efternavne på for opbygning af familieidentitet? Og hvilke funktioner har efternavne egentlig i familier i dag? Projektet er støttet af Carlsbergfondet.

 

I mit ph.d.-projekt har jeg undersøgt, hvad der er vigtigt for forældre i Danmark, når de vælger fornavne til deres børn, og hvordan der er sociale forskelle på navnevalg.

ID: 18069187