Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Anne-Mette Veber Nielsen

Anne-Mette Veber Nielsen

Postdoc

Jeg er Ph.d. og cand.mag. i audiologopædi med speciale i læsning. Siden 1. december 2016 har jeg været ansat som postdoc. Min forskning omhandler bl.a. børns tilegnelse af nye ords betydning og stavemåde under selvstændig læsning. Jeg interesserer mig særligt for undervisning, der kan understøtte børns tilegnelse af nye ords betydning og stavemåde gennem selvstændig læsning. 

Aktuel forskning

Fra undervisning til selvindlæring: Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet

Projektets hovedformål er styrke kompetencerne hos dansklærere og læse- og sprogvejledere ved at udvikle og afholde særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser. Kurserne vil imødekomme mange kommuners ønske om at forbedre den sprog- og læseunderstøttende indsats på mellemtrinnet. Lærerne rustes til at stimulere elevernes tilegnelse af nye ord gennem de tekster, de møder, både i og uden for skolen.

Projektet gennemføres i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune på en bevilling fra 
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (folkeskole-donationen). Det vil også omfatte en effektundersøgelse med ca. 450 elever fra 3. og 4. klassetrin.

Yderligere information om projektet findes på Center for Læseforsknings hjemmeside.

 

Primære forskningsområder

Læse- og staveudvikling

Læse- og staveundervisning

Ordforrådstilegnelse

Ordkendskabsundervisning

Undervisnings- og vejledningsområder

Forudsætninger for skriftsprogstilegnelse

Udvikling af læse- og stavefærdigheder 

Ordforrådstilegnelse 

ID: 14346692