Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Signe Wedel Schøning

Signe Wedel Schøning

Ekstern lektor

Jeg interesserer mig for sociale resursers semiotiske betydningpotentialer, som de bliver konstrueret og forhandlet i interaktioner mellem sprogbrugere.

Aktuel forskning

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg unges brug af sproglige og populærkulturelle resurser. Det er et etnografisk projekt med data indsamlet i en perifer kontekst i Vestjylland. De primære forskningsspørgsmål er:

  • Hvordan unge bruger sproglige resurser i centraliserings- og periferaliseringsprocesser af det sted, de bor
  • Hvordan de bruger hhv. københavnske træk, vestjysk dialekt og populærkulturelle citater som sociale, lokale resurser i deres sociale positioneringer og i stedskonstruktioner
  • Hvad de unges brug af disse resurser siger om standardiserinsgprocesser og sprogholdninger

ID: 32100673